Aftrap en bezuinigen

zaterdag 08 mei 2010 22:42

Alweer een paar weken zijn we als fractie CU aan de gang. Eigenlijk lijkt het nog maar kort geleden dat de stank van knakworsten in mijn neus kringelde. Dat was bij de debatten in de Bres tijdens de verkiezingen. Kort geleden lijkt het ook nog maar dat ik naast Addy Stoker in de raad zat en dat we het hadden over onze tactiek en inbreng. Nu zijn er nieuwe tijden en heeft Frits Rijpma het stokje van (ridder!!) Addy overgenomen.

Als fractie zijn we al volop bezig geweest met de commissievergaderingen, behandeling van de jaarstukken 2009 en de installatie van het college en de bespreking van het collegeprogram. En ik kan stellen dat we weer met nieuwe energie zijn gestart. De taken zijn herverdeeld in de fractie en ik merk dat we de energie die we met z’n allen hadden tijdens de campagnetijd, er nu nog volop is. En dat is een zegen.

De discussie over de bezuinigingen hakken er bij grote delen van onze burgers hard in. En de manier waarop de collegepartijen het programma hebben geschreven en gepresenteerd verdiende en verdient niet de schoonheidsprijs. De betrokken instellingen die het hardst getroffen worden, zoals Parnas en Mercurius, zijn van tevoren over de plannen niet geïnformeerd. Wanneer dit nieuwe college spreekt over vertrouwen en samenwerken laat ze hier direct al steken vallen. Als fractie ChristenUnie hebben wij bij de bespreking van het collegeprogramma dan ook verzocht in gesprek te gaan met Mercurius en Parnas. Dit zodat er een gedragen stelling ingenomen kan worden en niet een voorgenomen besluit vaststellen zonder dat je met de bewuste instellingen hebt gesproken. Dat getuigt van weinig vertrouwen.

Het woord vertrouwen is een rode draad in het collegeprogramma. Aan de coalitiepartijen heb ik dan ook gevraagd te komen met een plan om het vertrouwen met de burgers eerst maar eens te gaan herstellen. De schrikbarend lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen laat nu niet echt een vertrouwen in de overheid zien. Op welke wijze willen ze dat vertrouwen dus gaan herstellen. Wij zijn benieuwd naar de ideeën, wij hebben ze in elk geval al wel. U hoort weer van ons.


Arco van Daalen

Labels
Leeuwarden
Raadslid

« Terug

Archief > 2010 > mei