Vrijheid - Roelof Veen

Roelofmaandag 10 mei 2010 12:00

Afgelopen dinsdag hadden wij de jaarlijkse dodenherdenking. Daarna op 5 mei de bevrijdingsdag. Alweer 65 jaar leven in vrede en vrijheid. Alle reden om onze God dankbaar te zijn. De vraag is wel hoe het er na deze 65 jaar voorstaat met die vrijheid. Van welke tirannie zijn we toen verlost?

Het nationaal-socialisme was een moderne vorm van heidendom. Hitler beriep zich graag op de Voorzienigheid, maar wilde van Christus als Verlosser niets weten. Vandaar dat hij geen enkel probleem had met het uitroeien van de joden, het volk waaruit de Verlosser werd geboren. Deze heidense onderdrukking probeerde alle volksgenoten gelijk te schakelen, te maken tot goede germanen die met elkaar voor een duizendjarig raszuiver vrederijk zouden zorgen. Voor deze gelijkheid waren allerlei verschillen en verschillende organisaties niet slechts overbodig, maar zelfs schadelijk. Daarom werden ze verboden en vervangen door organisaties die door nazi’s werden geleid. Hier zien we een opmerkelijke overeenkomst tussen nazisme en communisme. Ook de communistische dictaturen in Oost-Europa wilden op allerlei gebied slechts één organisatie, onder communistische leiding.

Door veel mensen in Nederland wordt tegenwoordig de gelijke behandeling van mensen als het belangrijkste grondrecht gezien. Dit is gebaseerd op artikel 1 van de grondwet. Het feit dat dit recht vastligt in artikel 1, hebben we te danken aan de toenmalige communist Marcus Bakker (zijn partij, de CPN, ging later op in GroenLinks). Bij de behandeling in de Tweede Kamer is toen duidelijk gesteld dat deze volgorde geen rangorde zou zijn. Dat laatste wordt tegenwoordig vaak vergeten. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in de hetze tegen de SGP, onder aanvoering van de GroenLinks-prominent Kathalijne Buitenweg. De vrijheid voor eigen organisaties moet blijkbaar worden beperkt door de opvattingen van de meerderheid.

Het is goed om op dit punt even stil te staan. Vanouds is vrijheid het recht van burgers om het met de meerderheid oneens te zijn en daarnaar ook te handelen. Wat stelt nu een vrijheid voor die ons het recht geeft het met de meerderheid eens te zijn? Nee, het recht op eigen afwijkende meningen is de kern van vrijheid. Waar zoveel mensen vinden dat mannen en vrouwen in de politiek precies gelijk zijn verdient juist de tegengestelde opvatting bescherming. Zo bescherm je minderheden tegen de meerderheid.

Het is geen wonder dat mensen zich na de uitspraak van de Hoge Raad zorgen maken over de ontwikkelingen in Nederland. Waar nu aan een politieke partij wordt opgedrongen de meerderheidsopvatting over te nemen, kan de vraag worden gesteld welk punt het volgende is. Kenmerk van politieke partijen is nu juist dat zij de opvatting van minderheden vertegenwoordigen. Zonder nu de SGP het recht te geven om, in geval de mogelijkheid zou ontstaan, vrouwen hun passief kiesrecht te ontnemen, is er niets tegen dat de SGP in eigen kring naar deze overtuiging handelt. Het recht daartoe is nu juist de essentie van 65 jaar bevrijding van Hitlers onderdrukking.

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn

 

Labels
Apeldoorn

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2010 > mei