WisselBlog week 20 - Heimen Schuring

woensdag 19 mei 2010 14:30

Zaterdag 22 mei – Komma’
Vandaag deadline van ons ledenblad Komma’. Ik heb net mijn eerste bijdrage voor de rubriek ‘fractioneel’ geschreven. En vanmiddag komen er nog andere stukken binnen die ik moet beoordelen. Verschijningsdatum: begin juni.

Daarom vandaag maar niet zo’n lange blog

Vrijdag 21 mei – Relatie Vink – Gemeente
Vandaag deel tig in de krant van de soap tussen Vink en de gemeente. De firma Vink lijkt er een gewoonte van te maken om conflicten met de gemeente via de krant te willen uitpraten.

Rare zaak. Als je verschil van inzicht hebt, dan praat je daar samen over en laat je eventueel een derde partij arbitreren (wat ook aan de orde is). Maar richting de pers houd je je klep.

Iets wat Vink nog moet leren. Blijkbaar.

Donderdag 20 mei – Zwembad Voorthuizen
Gisteravond in de commissie Samenleving, vanavond in de krant: het nieuwe zwembad in Voorthuizen. Tijdens het verkiezingsdebat in Voorthuizen werd daar ook aandacht aan besteed en kwam de vraag of er een ton extra naar het zwembad kan. In het coalitieakkoord staat over het zwembad: ‘Het zwembad in Voorthuizen wordt in beginsel gerealiseerd binnen de reeds geraamde bud-gettaire kaders en wordt zo spoedig mogelijk in de markt gezet.’ Waarom het in de krant dan opeens nieuws is dat CDA en VVD ‘inmiddels toch niet bereid zijn extra te betalen voor het zwembad’ snap ik dan ook niet helemaal. Dat is informatie die vanaf 17 mei al bekend was.

Het zwembad gaat er overigens wel gewoon komen. Danwel volgens de laatste plannen, omdat de aanbesteding meevalt, danwel iets minder luxe, maar nog steeds als een prachtig zwembad.

Onze fractie heeft in de commissie de vinger gelegd bij privatisering van (de exploitatie van) het zwembad. Dat blijkt toch veel minder voordeel op te leveren dan aanvankelijk werd gesuggereerd. Sterker nog: dat zou wel eens duurder kunnen zijn. In dat geval blijft zeker gewoon een gemeentelijke voorziening.

Woensdag 19 mei – Een prachtige portefeuille!
Naar aanleiding van de verslaglegging in de krant over de extra raadsvergadering van gisteren krijg ik een vraag van een ChristenUnie-lid over de portefeuille die Hans van Daalen gaat uitvoeren.

De oppositie heeft gisteravond haar uiterste best gedaan om de huidige coalitie zwart te maken en over de ChristenUnie werd gezegd dat we voor spek en bonen meedoen in dit College. Niets is minder waar!

Ten eerste staat er een akkoord, waar wij als ChristenUnie ons helemaal in kunnen vinden. Ondanks de bezuinigingen wordt er goed gelet op de zwakkeren in onze maatschappij, die gaan niet de rekening van de bezuinigingen betalen.

Ten tweede is de portefeuille die Hans van Daalen krijgt een hele mooie portefeuille. Ja, er zitten minder sociale onderwerpen in, daarin was de ChristenUnie de afgelopen vier jaar ook wel over bedeeld, maar er zit heel veel uitdaging in bijvoorbeeld Verkeer en Vervoer en in Milieu. Ook Sport zal, naast bezuinigingen, de nodige uitdagingen bevatten. Absoluut een volwaardige portefeuille dus, waar onze wethouder zich de komende vier jaar volop op kan uitleven.

Dinsdag 18 mei – beëdiging wethouders
Vandaag is het een feestelijke dag voor de vier nieuwe wethouders van Barneveld. Ze zijn unaniem door de raad gekozen en daarna door de burgemeester beëdigd.

Het is fijn dat de benoeming van de wethouders de instemming van de volledige raad heeft gekregen. De oppositie trok tijdens een beschouwing over het coalitieakkoord weliswaar fel van leer tegen zo’n beetje elke coalitiepartij, maar dat heeft hen er niet van weerhouden om toch in te stemmen met de benoeming van vier deskundige bestuurders.

Ik had vanavond een dubbel gevoel. Leen Verweij zat samen met zijn vrouw ook op de tribune en ik heb hem in mijn bijdrage nog even toegesproken. Het is heel jammer dat Leen niet langer beschikbaar was als wethouderskandidaat. Hij had graag een meer maatschappelijk georiënteerde portefeuille gehad en dat zat er niet in. We hebben respect voor zijn keuze, maar voor Barneveld is het erg jammer.

We zijn Leen veel dank verschuldigd. Leen heeft veel werk verricht. Hij was altijd superenthousiast en ging er vol voor. Onder zijn leiding zijn er scholen gebouwd, is de WMO ingevoerd, heeft Barneveld alcoholmatiging op de kaart gezet, is er op het gebied van Jeugdwerk veel gebeurd, hebben de wijkplatforms een boost gekregen. Leen heeft ontzettend veel bereikt. Haast teveel om op te noemen!


Maandag 17 mei – ondertekening coalitieakkoord

Vanavond om half acht was de presentatie van ons coalitieakkoord aan de pers. Als coalitiepartijen hebben we de afgelopen weken constructief en met een gemeenschappelijk gevoel van noodzaak tot bezuinigingen gewerkt aan dit akkoord.

Namens de ChristenUnie heb ik een handtekening gezet onder het akkoord en dat heb ik met overtuiging gedaan, het is namelijk een uitstekend akkoord.

Natuurlijk, het worden geen leuke jaren; we moeten EUR 6,2 miljoen gaan bezuinigen en dat gaat pijn doen. Minder geld naar sport, cultuur, onderwijs, wegenonderhoud en wellicht ook naar zorg en welzijn. Maar bij het bezuinigen staat voorop dat de zwakkeren niet de dupe mogen worden. Mensen met een bijstandsuitkering of mensen die hun zorg niet zelf kunnen betalen, moeten door de gemeente ondersteund worden. Nu, maar ook straks na de bezuinigingen. Daar staat deze coalitie garant voor!

Betekent dat, dat er in de zorg en in de bijzondere bijstand niks gaat veranderen? Dat ook weer niet. Het kan zijn dat bepaalde voorzieningen, die minder nodig zijn en die ergens luxe zijn, geschrapt worden, of versoberd. Maar, nogmaals, de zwakkeren worden niet de dupe!

Als je met een arceerstift door het akkoord zou gaan en daar ‘ChristenUnie-punten’ zou aanstrepen, dan kom je op elke pagina wel een aantal punten tegen die wij belangrijk vinden. Ik noem er een paar: alcoholmatiging, nieuwe stations, aandacht voor zwakkeren bij welzijn en zorg en bij werk en inkomen, buurthuizen en energieneutraal bouwen.

U zult het begrijpen: als ChristenUnie zijn we blij met dit akkoord. Daar kunnen we de komende vier jaar goed mee uit de voeten.

U wilt reageren? Van harte welkom! Plaats hieronder uw reactie of stuur een bericht naar h.schuring at barneveld.nl

Labels
Barneveld

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2010 > mei