Waar het om gaat is...

weblog_fractie1zaterdag 22 mei 2010 13:13

Als je een politicus een vraag stelt is vaak het volgende antwoord te verwachten:
“U stelt een goede vraag, maar waar het om gaat is…….” en dan volgt een eigen statement. Op die manier is een gesprek in een andere richting te sturen.
Ook in deze tijd van campagne voor de Kamerverkiezing van 9 juni is in tal van interviews te horen: Het gaat hier om…. of waar het om gaat….
Dat bracht mij inderdaad bij de vraag : Waar gaat het om ?
Waar gaat het om bij
bijvoorbeeld :

- Hemelvaartsdag  - vliegtuigramp In Lybië - aardbevingen, en bij - recessie – de waarde van ‘onze’Euro – armoedebeleid –  maatschappelijke ondersteuning – leven in wijk en dorp ?? Met gemak is deze rij met tal van belangrijke zaken  aan te vullen.
- Hemelvaartsdag: in Leeuwarden is dat de wijd en zijd vermaarde bloemetjesmarkt, maar Hemelvaartsdag …? Waar gaat het om  bij deze dag ?  Nu op 13 mei :10 jaar gedenken van de vuurwerkramp in Enschedé, op deze dag was ik 28 jaar getrouwd met Hans, er was  de vliegtuigramp in Lybië.

Ik schrijf deze blog op en moment tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Op Hemelvaartsdag denken christenen terug dat Jezus Christus naar Zijn Vader in hemel ging. Maar Hij beloofde de Trooster ( Heilige Geest) met de woorden: ‘ Ik zal u niet als wezen achter laten’….( Johannes 14: 15-31) En zo zijn wij meteen ook bij de vliegtuigramp In Lybië, maar ook bij zoveel mensen die een geliefde missen: niet als wezen…?  Het geheim ligt in vertrouwen op God dat Hij zorgt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid en vrede woont.
En dan de recessie, de euro, mensen met of zelfs onder het minimum, mensen die ondersteuning nodig hebben, het  samenleven in wijk en dorp. Waar gaat het om bij beleid op gemeentelijk maar ook op landelijk niveau.

Als wij al onze pijlen richten op geld en goed dan zijn we zo kwetsbaar en dat merken we nu. Waar het om gaat is het besef dat WIJ niet alles in de hand hebben. Onze wereld en onze plannen zijn niet maakbaar. De wereld, Leeuwarden is ook niet ván ons, maar vóór ons. Om goed te gebruiken, om verantwoord beleid te maken, om recht te doen aan burgers door ze serieus te nemen. Zo bleek onlangs bij een bezoek aan Dorpsbelang van Goutum. Het gaat dus om dienstbaarheid. Zodra politici voor hun eigen ding gaan, voor macht, het pluche wellicht, dan kunnen  burgers en samenlevingsverbanden met al hun facetten uit beeld raken. Ook voor christenpolitici is dit een valkuil.
Daarom is een betrouwbaar uitgangspunt Micha 6 :8 ‘je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Daar gaat het om……..

Sietske Koops

Labels
Leeuwarden
Raadslid

« Terug

Archief > 2010 > mei