WisselBlog week 21 - Henry Buitenhuis

maandag 24 mei 2010 08:00

Vrijdag 29 mei   Afscheid van Gerrit Tijmesen

Vanaf 2004 heeft Gerrit Tijmesen de gemeente gediend als wethouder. Als goed bestuurder heeft hij de processen rond projectontwikkeling in de gemeente sterk verbeterd en geprofessionaliseerd. Met humor en vasthoudendheid heeft hij veel projecten opgepakt. Nu hij stopt als wethouder willen we hem bedanken voor zijn inzet en wensen hem zegen toe in zijn verdere leven.

Donderdag 28 mei   Debat over opvoeding

Het Schaffelaarpodium bood vanavond een interessant onderwerp. Opvoeding van kinderen.

In de afgelopen periode  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van professionele hulp meer dan verdubbeld. In het debat blijkt een grote overeenstemming te bestaan over een paar oude waarden. Kinderen hebben een veilig nest nodig en trouwe liefde. Daarnaast mag van ouders verwacht worden dat ze hun kinderen echt opvoeden en dat ze het niet over laten aan professionals.

En ja, wij ouders zijn niet volmaakt en ook onze kinderen niet. En de gevolgen daarvan merken we. Één van de zaken die daarin opvalt is dat veel kinderen die negatieve gevolgen hebben door gescheiden ouders. Een ander probleem lijkt te zijn dat ouders door een druk agenda te weinig tijd hebben voor hun kinderen.

Daarnaast is er in de opvoedingsondersteuning jaren lang veel aandacht geweest voor het recht van het individu. Onder andere de Gordon opvoedingsmethode benadrukt de gelijkheid van kinderen en ouders. Mede daadoor durven ouders soms geen grenzen te stellen. En juist grenzen bieden een veilige omgeving waarin het kind zich kan ontplooien.

Dit was een deel van mijn impressie. Een uitgebreid verslag staat in de Barneveldse krant van 28 mei

Woensdag 27 mei Lijsttrekkers in debat

Als je naar de debatten kijkt merk je dat er een groot verschil is in de thema’s die partijen belangrijk vinden. Wat ik jammer vindt is dat de politieke beeldvorming steeds meer bepaald wordt door persoonlijk imago. Korte krachtige opmerkingen. En veel minder door het geheel van denkbeelden. Want als je die korte opmerkingen bekijkt dan zijn ze vaak te kort door de bocht.

Dinsdag 25 mei, Landelijke verkiezingen.

De economische crisis is een belangrijk thema geworden in de verkiezingen. En dat is terecht. Hoewel velen het er over eens zij dat er veel te gebeuren staat, is er tegelijk een groot verschil in de manier waarop de crisis aangepakt wordt. Daarom vind ik het belangrijk om kritisch te kijken of redeneringen deugdelijk zijn. Zo zie ik weinig voordelen in plannen die rigoureus snijden en dan eerst de werkeloosheid groter maken voordat er misschien na 2020 weer extra arbeidsplaatsen zijn. Plannen die werken aan het eerlijk delen van lasten naar draagkracht spreken me meer aan.

Tegelijk laat dat ook zien dat er meer is dan economie. Veel belangrijker is hoe we met elkaar omgaan, welke waarden en normen belangrijk zijn en ook blijven in tijden van crisis. Sociale verantwoordelijkheid moet door marktwerking niet verder afgebroken worden. De markt is hard en het recht van de sterkste is niet het meest eerlijke recht. Ja en dan moet een overheid echt iets beschermen.

U wilt reageren? Van harte welkom! Plaats hieronder uw reactie of stuur een bericht naar h.buitenhuis at barneveld.nl

Labels
Barneveld

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2010 > mei