raadsvergadering 20 mei 2010

geitenmaandag 24 mei 2010 21:01

Is het verplaatsen van de geitenhouderij ons € 155.000,- waard? Gaan we bezuinigen op alle samenwerkingsverbanden? Wordt de gemeente Leusden onderdeel van een regiogemeente? Wat doen we me het particuliere initiatief om het winkelcentrum een facelift te geven?

Geitenhouderij
De eerste inhoudelijke raad na de verkiezingen. Zoals verwacht is het nog erg rustig. Er staat eigenlijk maar 1 onderwerp op de agenda, nl. de verplaatsing van de geitenhouderij. Voor Karolien de maidenspeech en dat gaat heel goed. Klip en klaar maakt ze duidelijk dat wij hier achter staan omdat op deze manier de ‘groene agenda’ uitgevoerd kan worden.  Leusden krijgt er op deze manier  een groot natuurgebied bij en dat mag best wat kosten. We zien het als investering voor de toekomst.  D66 doet een poging om de € 155.000 euro te verhalen op de andere partijen die meedoen aan deze ontwikkeling, maar dit levert geen applaus op. Uiteindelijk stemmen ze alleen zelf voor het wijzigingsvoorstel. Het voorstel om de geitenhouderij te verplaatsen krijgt een ruime meerderheid.

Samenwerkingsverbanden
Dit agendapunt verscheen te laat op de agenda, maar er zit spoed achter. Als gemeente willen we een duidelijk signaal afgeven naar de samenwerkingsverbanden ( zoals bijv. de veiligheidsregio en het recreatieschap)  waarin we participeren dat er bezuinigd moet worden. Vijf procent lijkt een reële optie. We zijn niet content met deze spoedklus, maar gaan uiteindelijk wel akkoord. Het was beter geweest dat we even ingezoemd hadden op de samenwerkingsverbanden en misschien wel per samenwerkingsverband een aparte aanbeveling te maken. Helaas is deze tijd ons niet gegund. In het presidium komt de wijze van agenderen nog even terug. Dit moet nl. niet te vaak gebeuren.

Regiogemeente
De VNG komt met de aanbeveling om regiogemeenten te maken en de provincie op te heffen. PvdA vraagt aan het college wat het college hiervan vindt. Nu dit is duidelijk: ze gaan hier niet in mee.
Zelf ben ik op een bijeenkomst geweest van de VNG waarin één en ander is toegelicht. De VNG zou het liefst naar drie bestuurslagen gaan: Europa, Nationaal en Regio. Ik vind dat op zich niet zo’n gek voorstel, maar het gaat nu te kort door de bocht. Laten we de ontwikkelingen goed volgen en bekijken of we extra taken van het rijk en de provincie die op ons afkomen op een goede manier kunnen opvangen. Mocht er voor bepaalde zaken intensievere samenwerking noodzakelijk zijn, dan kunnen we vanuit de inhoud dit bekijken. Voorlopig lijkt ons schaalgrootte voldoende om volwaardige gemeente te kunnen zijn.

Hart van Leusden
De eigenaren van de winkelpanden in de Hamershof hebben een plan gemaakt om het winkelcentrum een facelift te geven. Daar we als gemeente ook iets willen met het hart van Leusden lijkt  dit een goede kans op hier op in te spelen. Op mijn vraag of het college dit zo ook ziet, is het antwoord bevestigend. Er is goed contact over en weer met de initiatiefnemers. Mooie ontwikkeling.

Labels
Leusden

« Terug

Reacties op 'raadsvergadering 20 mei 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010 > mei