Weblog: de plenaire EP-vergaderingen van mei 2010

zijaanzicht vlaggen tourvrijdag 21 mei 2010 20:04

De EP-vergaderingen in mei stonden in het teken van financiële zaken, of het nu ging om de crisis in de Eurozone, of de begroting van het Europees Parlement zelf. Er stonden uiteraard ook andere zaken op de agenda, zoals het rapport van collega Ranner over de rij- en rusttijdenverordening, en de resolutie tegen christenvervolging in Pakistan.

Petitie zondagsrust

Deze week hebben we weer een stap verder gezet met de petitie. Samen met collega Martin Kastler heb ik een bijeenkomst belegd met een tiental collega’s uit diverse Europese landen. We komen op 16 juni bijeen om de opzet van nationale comités te bespreken. Door de opzet van die comités kan er gericht gewerkt gaan worden aan het verzamelen van handtekeningen. Tot nu toe was dat allemaal redelijk spontaan, maar willen we er echt 1 miljoen gaan verzamelen dan is aanpakken noodzakelijk!

Crisis Eurozone

De Eurolanden moeten hun begrotingen op orde krijgen, eerlijke cijfers publiceren, de eisen van het Stabiliteits- en Groeipact nakomen en schulden saneren. Landen die dit niet doen moeten vertrekken uit de Eurozone.

Donderdag jl. bleek bij de stemming over het rapport van de Franse socialist Hoang Ngoc - over de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economisch herstel - weer eens hoe onverantwoord sommige collega’s denken over de crisis. Alle teksten die gaan over solide overheidsfinanciën, schendingen van het Stabiliteits- en Groeipact die gestopt moeten worden en het belang van strikt toezicht op de naleving van het Stabiliteits- en Groeipact, wilde de rapporteur schrappen. Een onthutsende visie! En hij werd nota bene bij de stemming hierover door 250 collega’s (voornamelijk van links) gesteund ! Uiteindelijk te weinig stemmen om deze ideeën er door te krijgen maar toch!

Het zal in alle lidstaten veel zweet en tranen kosten om de schulden te saneren, de financiën op orde te krijgen en nu echt een andere koers te gaan varen. Natuurlijk is dat een harde, en voor de kiezers niet prettige boodschap, maar als we dit niet doen gaat heel Europa failliet.


Resoluties over geweld tegen christenen en andere minderheden in Nigeria en Pakistan

Deze weken zijn twee resoluties aangenomen waarin wordt opgekomen voor (onder andere) vervolgde christenen. In een resolutie mede door mij opgesteld, werd door alle grote fracties tijdens de mini-plenaire het recente geweld in Nigeria veroordeeld en opgeroepen tot maatregelen om herhaling te voorkomen. In januari en in maart vonden enorme slachtpartijen plaats in en rond Jos, in centraal-Nigeria. Het geweld wordt veroorzaakt door een complexe mix van religieuze, etnische en economische spanningen en door onenigheid over het gebruik van schaarse grond voor landbouw en veeteelt. Nog dagelijks vinden er nieuwe confrontaties plaats. In mijn bijdrage heb ik de Nigeriaanse overheid opgeroepen om de daders voor het gerecht te brengen, om een dialoog op te starten tussen de verschillende partijen, om de bevolking meer bescherming te bieden en om een oplossing te zoeken voor de problemen van toegang tot de schaarse grond.

Afgelopen week is er een gelijksoortige resolutie aangenomen, maar dan gericht op de situatie in Pakistan. Ook van deze resolutie ben ik medeopsteller. De resolutie, waarin Pakistan wordt opgeroepen meer te doen om christenen en andere religieuze minderheden te beschermen, heeft brede steun. Daar ben ik blij om, want het is hoog tijd dat Pakistan begrijpt dat Europa de discriminatie die daar plaats vindt, niet langer toestaat.

Pakistan is de laatste tijd veel in het nieuws. Het land wordt gezien als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen het terrorisme en onmisbaar bij de stabilisering van Afghanistan. Intern is een hevige strijd aan de gang tegen islamitische extremisten. Het land ontvangt daarom veel financiële en militaire steun uit de Verenigde Staten en Europa. We willen het land bijstaan in de strijd tegen Al Qaida en andere extremistische groepen, en voorkomen moet worden dat het land uiteenvalt. Maar de Pakistaanse overheid moet weten dat aan onze steun voorwaarden zijn verbonden. Met name een betere bescherming van christenen en andere religieuze minderheden in dat land. Discriminatie van deze groepen wordt vaak door wetgeving mogelijk gemaakt. Zo zijn er wetten die bepalen dat het 'ontheiligen van de Koran' of het 'beledigen van de profeet Mohammed' met levenslange gevangenisstraf of zelfs de dood bestraft kunnen worden. Deze wetten zijn op zich al erg genoeg, maar worden vaak misbruikt bij persoonlijke vetes of zakelijke problemen. En dan tegen christenen: dat moet veranderen.

Rij- en rusttijdenverordening

Afgelopen week is het rapport Ranner met grote meerderheid aangenomen. De tekst van dat rapport heb ik op diverse punten geamendeerd. En dus steun ik het rapport omdat het de oplossing van de problematiek rij- en rusttijden wegvervoer aangeeft. Die oplossing ligt in het harmoniseren van de interpretatie van de wetgeving.

De volgende stap is een gesprek met CORTE, het Europese samenwerkingsverband van nationale handhavinginstanties wegvervoer. Ik zal bij het overleg met hen de harmonisatie van de interpretatie van wetgeving aan de orde stellen.  Daarna wil ik de problematiek op de agenda van de Transportcommissie zetten en daar, samen met de Europese Commissie, komen tot concrete verbeteringen in de handhaving van de rij- en rusttijden. De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog genoeg werk te verzetten!

Parlementaire jaarkalender 2011

Deze week is in het Europees Parlement gestemd over de parlementaire kalender voor 2011. Ik had samen met een 40-tal collega’s uit de ECR en andere fracties voorgesteld, in 2011 de 2 vergaderweken in september te combineren tot 1 vergaderweek in Straatsburg die maand. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald. Dit voorstel zou veel geld, tijd en koolstofdioxide hebben bespaard! Al jaren klagen Europarlementariërs over het afreizen naar Straatsburg, en de Europese burgers over het geld dat al dat reizen kost. Dat dit voorstel het niet heeft gehaald is een gemiste kans!

 

Labels
Eurofractie
Peter van Dalen

« Terug

Reacties op 'Weblog: de plenaire EP-vergaderingen van mei 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010 > mei