Gelijk hebben of gelijk krijgen...

Nassaukade Beilenwoensdag 26 mei 2010 09:25

Over kinderopvang in Beilen is de afgelopen maanden veelvuldig en op verschillende toonhoogten gesproken. De kern van de discussie gaat om twee vragen:

1  kan volgens het bestemmingsplan kinderopvang op de Nassaukade plaats vinden en

2  op welke wijze kan vestiging van de kinderopvang toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de weg staan of onmogelijk maken?

De Commissie Bezwaar en Beroep is duidelijk: het bestemmingsplan laat vestiging niet toe. Diverse redenen worden aangedragen, maar met name de parkeergelegenheid is een groot struikelblok. En dat is begrijpelijk gezien de toenemende parkeerdruk in dat deel van het centrum. Er is geen ruimte voor uitbreiding van parkeergelegenheid. Gezien de ruimte die het begrip "zakelijke dienstverlening" biedt, ben ik echter nog niet overtuigd dat de commissie de afweging voldoende juridisch heeft afgekaderd. Staat de gemeente juridisch in haar recht om vestiging te

Worden er 'eigen torentjes' gebouwd aan de Nassaukade?

weigeren? Ik maak mij hier wel zorgen om! En wat zijn de kosten voor de gemeente wanneer achteraf de verkeerde afweging is gemaakt? Ik vrees behoorlijk hoog. 

Veel belangrijker is de vraag waaróm de gemeente niet mee wil werken: er wordt regelmatig ontheffing verleend, waarom nu niet?

Mijn indruk is dat de vestiging van Kidscasa toekomstige ontwikkelingen in de weg staan. En dat is begrijpelijk. Daarom is de handreiking van het college nog niet zo gek om tijdelijke vestiging toe te staan, maar geen permanente! Blijkens de reactie van Kidscasa is het financiële risico te groot om hiermee in te stemmen. Mijn idee is dat beide partijen moeten stoppen met het al dan niet publiekelijk hakken in het zand te zetten. Laten ze als partijen communiceren over een gezamenlijk gedragen compromis.

 

Gert Jan Bent    

Labels
Middendrenthe

« Terug

Archief > 2010 > mei