Campagneweekblog 1

maandag 24 mei 2010 15:12

De eerste echte campagneweek zit erop. Vorige week kwam de campagnekaravaan tot stilstand in verband met het neergestorte Afriqiya Air toestel in Libie. Op zaterdag 15 mei (de Internationale Dag van het Gezin) ben ik naar een forumdebat geweest over gezinsbeleid in Woudenberg. In grote harmonie probeerden Madeleine van Toorenburg (CDA), Bas van der Vlies (SGP) en ondergetekende er geen verkiezingsdebat van te maken en toch enkele onderscheidende prorgrammapunten aan het publiek mee te geven. Mijn plan om die dag een 10-puntenplan voor het gezin te presenteren kon vanwege de campagnestop niet doorgaan. Maar gisteren kwam het er dan toch van, op het festivalterrein van Opwekking in Biddinghuizen (zie bericht, foto's en video hieronder). Met Andre Rouvoet heb ik het 10 puntenplan gelanceerd, downloaden kan hier. In de tijdelijke studio van Groot Nieuwsradio mocht ik een toelichting geven in de live uitzending (zie foto

VVD geen gezinspartij

's Avonds reageerde de VVD bij monde van Kamerlid en campagneleider Stef Blok via ANP gestoken op onze suggestie dat een gezin met 3 kinderen bij de VVD zo'n 2000 euro kwijtraakt. Allemaal onzin volgens Blok: de VVD biedt 400 euro arbeidskorting en 1% belastingverlaging. Het rekenonderwijs moet echt beter in dit land, poogde hij de ChristenUniesommen weg te zetten. Dat is echter een evidente misrekening van Blok: de VVD schrapt de kinderbijslag voor het 3e en volgende kind (gemiddeld 950 euro) en het volledige kindgebondenbudget (1500 euro voor 3 kinderen). Samen loopt een modaal gezin met 3 kinderen dus 2450 euro mis. Ter compensatie noemt de VVD de arbeidskorting van 400 euro en 1% verlaging van het schijftarief: op een modaal inkomen van 30.000 euro scheelt dat 300 euro, samen dus 700 euro. Daarmee geeft de VVD dus nog niet eenderde terug van wat ze een modaal gezin met 3 kinderen afneemt (nog afgezien van het feit dat deze magere VVD-kadootjes ook gelden voor huishoudens zonder kinderen en de verhoging van de arbeidskorting ook in het ChristenUnieprogramma staat). Daarnaast draait de VVD ook nog eens de gratis schoolboeken terug (algauw 300 euro per kind in het voortgezet onderwijs). Daarmee kom je boven de 2000 euro, ergo onze stelling klopt wel degelijk (zie ook bericht op nu.nl) Inderdaad: het rekenonderwijs moet een stuk beter in dit land, als de partij die zich het imago aanmeet van financieel degelijke partij zulke beweringen doet. Kostwinnergezinnen verliezen overigens nog eens honderden euro extra door afschaffing van de overdraagbare heffingskorting. Kortom: gezinnen met kinderen zijn bij de VVD dramatisch veel slechter af dan bij de ChristenUnie.

Lijsttrekkersdebat op radio 1: hart CDA klopt rechts

Vrijdag vond het NOS radio 1 lijsttrekkersdebat plaats in Hilversum. Ik was mee ter ondersteuning van Andre Rouvoet (zie mijn ooggetuigepic) die het moest opnemen tegen Pechtold en Verdonk over de euro en de toekomst van de EU, en tegen Balkenende, Roemer en Verdonk over de zorg. Meest opvallend vanuit ons perspectief was de poging van Balkenende om de ChristenUnie een asociaal beleid te verwijten door de verhoging van het eigen risico in de zorg. Volgens hem ging het om '600 euro als je naar het ziekenhuis gaat'. Hij kon beter weten: het gaat niet om 600 euro per ziekenhuisbezoek, maar om een jaarlijks zelf te betalen bedrag aan zorgkosten. En die 600 euro betaalt alleen de 30% hoogste inkomens in dit land. De laagste 30% van de inkomens betaalt gewoon de huidige 200 euro eigen risico. De aanval op dit punt werd eerst op Cohen uitgeprobeerd in de eerste ronde, maar Cohen ging totaal de mist in door een nieuwe wijziging van het verkiezingsprogramma bekend te maken. Rouvoet pareerde de aanval zoals het hoorde door in de tegenaanval te gaan. Hij verweet Balkenende niet te kiezen voor solidariteit en eenzijdig te kiezen voor bescherming van hogere inkomens, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek heilig te verklaren. Mooi resultaat was dat in de berichtgeving, die gedomineerd werd door het ' breekpunt'  van het CDA over de hypotheekrenteaftrek en de programma-aanpassing van Cohen, het verwijt richting van Rouvoet richting CDA niet ontbrak. De opmerkelijke balans van dit debat is vooral dat het CDA een breekpunt formuleert op een materieel thema. Het maakt duidelijk aan welke kant het hart van het CDA klopt: rechts.

CPB: bezuinigen, maar met visie

Donderdag kwam het Centraal Planbureau met de langverwachte doorrekening van de verkiezingsprogramma's van alle partijen minus TON en PvdD. De afgelopen weken waren met name collega Pieter Grinwis (politiek assistent van Tineke Huizinga), fractiesecretaris Jacob Pot, en kandidaat-kamerlid Carola Schouten en ikzelf hier bijzonder druk mee. Het resultaat voor de ChristenUnie bevestigt de koers die ons met ons verkiezingsprogramma voor ogen stond: een christelijk-sociale partij die solide overheidsfinancien paart aan een sociale en duurzame agenda (zie persbericht voor details). Voor mijzelf is het een belangrijk aandachtspunt om niet met een boekhoudersbril te bezuinigen, maar met een visie op een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven in de samenleving. De ChristenUnie stelt de onderlinge verantwoordelijkheid van burgers centraal, zonder de positie van de overheid als schild voor de zwakken op te geven. We moeten naar een sterkere, bloeiende samenleving, een kleinere overheid en meer vertrouwen van die overheid in wat burgers en instellingen kunnen doen. Een goed voorbeeld is ons verhaal over de zorg, zoals ik heb toegelicht op de persconferentie over de CPB-cijfers. We ontkomen niet aan maatregelen die de zorguitgaven beteugelen (zonder ingrepen verdubbelen deze over 12 tot 18 jaar tot 160 miljard!). Maar we leveren er ook de middelen en de visie bij om zorgbehoevenden beter in staat te stellen ondersteuning vanuit hun sociale netwerk te organiseren. Daar trekken we 100 miljoen voor uit. We noemen dat het verbinden van reguliere en informele zorg. Toen ik dat verhaal eerder deze week vertelde aan een vertegenwoordiger uit de langdurige zorg viel dat in goede aarde. Het is kwestie van vooruitzien om de financiele opgave te verbinden aan een visie op de samenleving, en concreet te maken met een visie op de organisatie van zorg.

Huisartsen, gehandicaptenzorg en de voedselbank

Woensdag debatteerde ik in cafe Rootz in Den Haag over de huisartsenzorg. Ik nam het debat, georganiseerd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) over van Esme Wiegman. Zie een kort verslag en een mooie foto van de aanwezige kandidaat-Kamerleden, waarbij PvdA-kamerlid Timmer toevallig de beste partij aanwijst zonder dat ik daar iets voor hoefde te doen ;-). Het was een geanimeerde bijeenkomst waarbij mijn opmerking dat het van groot belang is dat er vertrouwen terugkomt in de zorg omdat overheid, zorgverzekeraars, artsen, verpleegkundigen en patienten nu vastlopen in een woud aan formulieren en verantwoordingsdocumentatie, op zaalbreed applaus kon rekenen. Leuk om nog even na te borrelen met voorzitter Steven van Eijk (zie foto), die een adequate (positieve) analyse gaf van het ministerschap van de eerste Minister voor Jeugd en Gezin, plus van de opgave die nog voor ons ligt.

Dinsdag stond in het teken van algemene campagnevoorbereidingen, en de voorbereiding en begeleiding van het interview met Pieter van Os en Oscar Vermeer van NRC en het dubbelinterview met Alexander Pechtold door Theo Koele en Douwe Douwes. Leverde in beide gevallen geslaagde stukken op, maar waarom kan ik die nou niet via de websites vinden? Tussendoor had ik nog een kort debatje met een groep Turks-Nederlandse studenten politicologie samen met Attje Kuiken (PvdA) over de hypotheekrenteaftrek en de toetreding van Turkije tot de EU. Aardig om te ontdekken dat de helft helemaal geen voorstander bleek van toetreding, en het CU-standpunt dus steunde.

Maandag ben ik meegeweest op de bustour door de provincie Zuid-Holland, die ons bracht langs een project voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die nuttig fietsreparatiewerk verrichten (het heet BolderBikes, zie fotoverslag Sliedrecht) en twee lokaties van de grote regionale zorginstelling voor gehandicaptenzorg, ASVZ. Belangrijke boodschap: gehandicapten kunnen meedoen in de samenleving, maar het vraagt blijvende en continue begeleiding van zorgprofessionals. En zeker geen botte maatregelen als het schrappen van de AWBZ-zorg voor verstandelijk beperkten met een IQ boven de 70, iets wat de VVD in haar programma helaas heeft opgenomen. De bus bracht ons verder op de markt in Alblasserdam (zie fotoverslag Alblasserdam) om te flyeren. Er liepen veel CU-sympathisanten, maar ik sprak heel wat mensen die hun vertrouwen in 'de' politiek allang verloren hadden. Een twijfelachtig lichtpuntje voor mij was dat een visboer aangaf desondanks toch ook niet uit protest op Wilders te zullen stemmen "want die is tegen buitenlanders" en daar lag het probleem ook niet. Van zijn conclusie dat hij helemaal niet ging stemmen was hij vooralsnog niet af te brengen, maar een folder nam hij toch wel aan. De volgende stop was het hoofdkantoor van de Voedselbank, waar we een ontnuchterend gesprek met Sjaak Sies, de oprichter van de voedselbank in Nederland hadden. Ontnuchterend, omdat hij schetste hoe groot de omzet aan voedsel is die de voedselbanken landelijk inmiddels afhandelen: 1500 vrachtwagens vol. Sies: "er is wel eens discussie over de wenselijkheid van voedselbanken. Maar als wij er niet zouden zijn, zou dat allemaal worden weggegooid." Op de folder en de website van de voedselbank staat het citaat van Moeder Theresa: "wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling." Sies heeft het idee dat de rijksoverheid, in het bijzonder het ministerie van LNV, deze dienst aan de samenleving die de voedselbanken leveren een plek zou moeten geven in het overheidsbeleid. Nemen we mee!

De tourdag eindigde in Middelharnis, waar onze lijsttrekker ook aanhaakte en ik een leuk gesprek had met een zendelingenechtpaar Van Ingen die een boeiend project draaien in Burkina Faso, met als focus de bestrijding van HIV/AIDS via televisieuitzendingen in heel Franstalig Afrika (zie hun website). En daarmee loopt de week mooi rond, want op Opwekking afgelopen zaterdag kwam hetzelfde echtpaar naar de ChristenUnietent toe om me te begroeten. Ik vermoed dat ik twee voorkeursstemmen binnen heb ;-).

Over voorkeursstemmen gesproken: zie hier mijn 'one minute of fame' filmpje. Speciaal geproduceerd voor alle top-12 kandidaten. Tja, da's wel effe wennen... Maar aan 1 gedachte houd ik me vast: het kan nooit slechter zijn dan de spot van Rita Verdonk!

Volgende week weer een nieuw weekverslag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labels
Reinier Koppelaar

« Terug

Archief > 2010 > mei