Campagneweekblog 2

zondag 30 mei 2010 22:14

Welke partij is het slechtst voor de koopkracht van lagere inkomens en gezinnen? De VVD. Maar het CDA kan er ook wat van. Van Spakenburg tot Sittard, van Amersfoort naar Amsterdam, van Ede via Brussel weer terug naar Den Haag: de campagnekaravaan trok verder deze week. Met enkele opvallende kantelingen in de campagne: de VVD krijgt eindelijk tegenwind, en Rouvoet steeg boven het gekibbel uit met een tirade tegen breekpunten.

Maandag was het Tweede Pinksterdag en prachtig weer. Thomas (oudste zoon) was het flyeren op Opwekking goed bevallen dus hij wilde wel mee naar de landelijke dag van De Verre Naasten in Spakenburg. Onder voorwaarde dat we daarna nog even gingen kanoen. En zo belandden we na een paar uur bij de ChristenUnie-kraam op de DVN-dag op de Loosdrechtse plassen. De boog kan niet altijd gespannen blijven tenslotte!

Dinsdag alle hens aan dek om het ND-lijsttrekkersdebat voor te bereiden. Tussendoor een interview met Katholiek Nieuwsblad over het 10-puntenplan voor het gezin (link volgt nog). Zie voor het verslag van het lijsttrekkersdebat hier. Opvallendste uitkomst was dat Balkenende, uitgedaagd door Rouvoet, weigerde van de onderwijsvrijheid een breekpunt te maken naast zijn gekoesterde breekpunt over  de hypotheekrenteaftrek. Maar ook dat hij niet thuis gaf toen Rouvoet hem vroeg of hij bereid was mee te strijden voor een verlaging van de wekengrens in de abortuswet.

Lijsttrekkersdebatten

Woensdag voorbereidingen RTL-lijsttrekkersdebat in Carre Amsterdam. Zelf had ik die middag in de Oude Zaal van de Tweede Kamer nog een debat over de toekomst van de overheid. In confrontatie met o.a. Sharon Dijksma (PvdA), Marja van Bijsterveld (CDA) en Willibrord van Beek (VVD) heb ik een lans gebroken voor een slimmere en slankere overheid, die meer vertrouwen geeft aan burgers, bedrijven en instellingen en aan zelfbeheersing doet waar het gaat om toezicht en verantwoordingsplicht.

Het lijsttrekkersdebat in Carre heb ik gevolgd vanuit de coulissen. Wat een schitterende zaal, en wat een professionele en soepele leiding door Rick Nieman. Het debat leverde in mijn waarneming niet echt een winnaar op, laat staan een verliezer. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het meeste aandacht de volgende dag uitging naar de uitglijder van Balkenende richting presentator Marielle Tweebeeke: "u kijkt zo lief". Wat in dit debat nog niet echt lukte, daarin slaagde EO-Netwerk de volgende dag wel, namelijk het blootleggen van de draconische gevolgen voor de minima van het VVD-programma. Rutte ontstak in toorn, en de VVD sloeg terug met enkele correcties op de berekeningen van de Nyfer-econoom. Toch is alle verontwaardiging maar half terecht. Netwerk heeft wel degelijk terecht aandacht te hebben gevraagd voor het feit dat de VVD-plannen met name ten koste gaan van de laagste inkomensgroepen. Zie ook deze blog van Erasmus-econoom Bas Jacobs. 

CDA ook slecht voor lagere inkomens

Maar laat duidelijk zijn dat ook het CDA kiest voor maatregelen die de lagere inkomens onevenredig raken. Ook het CDA kiest voor verder afbouwen van de overdraagbare algemene heffingskorting en schaft deze ook nog eens af voor bijstandsgezinnen. Een gezin dat moet rondkomen van 17000 euro verliest daarmee op termijn 2000 euro. Het verschil tussen kostwinners en tweeverdieners wordt hiermee vergroot. Het CDA kiest ook voor ontkoppeling van de uitkeringen aan de loonontwikkeling, wat in 2015 kan oplopen tot 200 euro. Verder kort het CDA op de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

Het is echt een probleem voor deze verkiezingen dat het Centraal Planbureau geen koopkrachtvergelijking per partij heeft gemaakt. Hierdoor kunnen kiezers geen goede vergelijking maken tussen het totale pakket aan maatregelen dat partijen voorstellen.

Van mannen op de PABO naar christenen in Europa

Donderdagavond heb ik de ChristenUnie vertegenwoordigd bij een debat over het tekort aan mannen in het onderwijs. Mannelijke studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (in het bijzonder Immanuel Wijland) willen politieke bewustwording voor dit probleem. Voor mij persoonlijk een vrij nieuw thema, maar ik denk dat ze wel een punt hebben. In het basisonderwijs is nu 75% van de leerkrachten vrouwelijk. Het is voor de evenwichtige ontwikkeling van leerlingen toch beter als ze zowel mannelijke als vrouwelijke voorbeeldfiguren voor de klas hebben. De PABO zou daarom aantrekkelijker moeten worden voor mannen, bijvoorbeeld door de keuzemogelijkheid voor een opleiding gericht op de onder- of de bovenbouw. Maar volgens een aanwezige PABO-student was de oprichting van een herendispuut ook behulpzaam. Zie een kort verslag in de Veenendaalse krant.

Vrijdag reisde ik af naar Brussel om het jaarcongres van de ECPM, de Europese christelijke politieke beweging, bij te wonen. Zaterdagochtend hield ik een speech met een evaluatie over de afgelopen 3 jaar regeringsdeelname van de ChristenUnie. Zie dit bericht. De kern van mijn boodschap was dat een scherp politiek profiel voor de ChristenUnie een goede strategische keuze is geweest. In tegenstelling tot wat veel mensen geneigd zijn te denken is het helemaal niet verstandig om je programma af te zwakken om zodoende meer zetels te behalen. Immers: een klein zeteltal met een sterke boodschap legt meer gewicht in de schaal dan een groot zeteltal met een verzwakt geluid. De rest van de zaterdag stond in het teken van de campagnetour in Limburg. In de media ging het die dag onder meer over het Volkskrant-artikel van Rouvoet waarin hij betoogt waarom het opwerpen van breekpunten onverstandig is.

 

 

Cohen steekt de Rubicon over

Doordat Andre 's avonds naar de NOVA-studio ging om zijn standpunt toe te lichten hebben Ernst Cramer, Carola Schouten en ikzelf de avond met de Limburgse CU-ers in Maastricht gevuld. Een onderwerp dat langskwam was de uitspraak van Job Cohen dat het gelijkheidsbeginsel wat hem betreft voorrang dient te krijgen op de godsdienstvrijheid. Daarmee steekt de PvdA definitief de Rubicon over. Het is een breuk met een lange traditie waarin geen hierarchie tussen de grondrechten wordt verondersteld. Een traditie die rekening houdt met verschillen van opvatting, in het bijzonder welke in religieuze gemeenschappen worden gedragen. Laat dat vooral zo blijven: wie meent dat door het verheffen van het recht op gelijke behandeling boven de andere grondrechten alle burgers vrijer worden, heeft het mis. Het voorstel betekent een inperking van de vrijheid van organisaties op godsdienstige grondslag, en daarmee een inperking van de vrijheid van gelovigen om zich te manifesteren in het publieke domein. Het is liberale vrijheidsdwang, die blind is voor het verlangen van veel mensen om zich in alle vrijheid collectief te verbinden aan iets dat voor hen heilig is, iets dat voor hen een gewicht heeft dat het relatieve belang van individuele zelfbeschikking verre te boven gaat. Het wordt tijd dat daar aandacht voor komt in deze campagne.

Tot slot ben ik zondagmiddag bij een bijeenkomst/dienst van de Haagse Migrantenkerken geweest, waar ik een toelichting gaf op de politiek van de ChristenUnie. Zeer enthousiaste gemeenschap! Mijn oproep om de christelijke stem in de Nederlandse politiek te versterken viel in goede aarde. De migrantenkerken worstelen momenteel vooral met gebrek aan een goede ruimte om zowel zondags als door deweeks bijeen te komen. De lokale ChristenUnie Den Haag pakt dit goed op.

Komende week weer een vol programma voor de boeg. Later meer!

 

 

 

 

 

 

Labels
Reinier Koppelaar

« Terug

Reacties op 'Campagneweekblog 2'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010 > mei