Fietstocht met de Fietsersbond - Miep van der Zee

Miepmaandag 31 mei 2010 12:00

In ons verkiezingsprogramma 2010-2014 staat op blz. 12 punt 5.3 Mobiliteit en verkeer: De ChristenUnie is voor een voortvarende aanleg van fietssnelwegen. Bij de reconstructie van fietspaden heeft asfalt of beton de voorkeur boven tegels. Bij openbare gebouwen moet op korte afstand een stallingsmogelijkheid voor de fiets zijn.

Tijdens het verkiezingsdebat op 1 maart j.l. kregen wij hiervoor een compliment van de Fietsersbond, naar aanleiding daarvan heb ik het idee aan de hand gedaan om een fietstocht te organiseren voor alle raadsleden, dit werd met veel enthousiasme door de fietsbond ontvangen.

De fietstocht van de Fietsersbond viel samen met een fietstocht  van het IVN en we hadden een gezamenlijke aftrap in het Stadhuis.

De invalshoek van de Fietsersbond was het belichten van het fietsbeleid van de gemeente: waar liggen sterke punten en waar zijn verbeteringen mogelijk. Centraal stond “utilitair fietsverkeer” : korte verplaatsingen binnen de stad naar werk, school, winkels enz.

De fietsersbond had hiervoor een prachtige route uitgezet en van alle fracties was er een vertegenwoordiger  die mee fietste.  Het weer was prachtig en onderweg kwamen onderstaande punten aan de orde:

I. realisatie van de fietsdoorstroomassen die in de Verkeersvisie 2010-2020 worden genoemd langs het spoor (ten westen en ten oosten van Station Apeldoorn), zodat fietsers bijvoorbeeld ongelijkvloers de Koning Stadhouderlaan en Kanaal-Zuid kruisen.

II. continuering en uitbreiding van het aantal gratis bewaakte fietsenstallingen;

III. een structurele keuze voor duurzame asfalt- of betonverhardingen voor fietspaden en woonstraten die dienen als doorstroomas in plaats van tegels en klinkers.

Het eerste is van belang voor veilig en vlot fietsen. Door realisatie van de tweede wens kunnen fietsers makkelijk hun fiets stallen zonder dat deze gestolen wordt. De derde is van belang voor comfortabel fietsen. Uit het Fietsbalansonderzoek blijkt dat fietsers in Apeldoorn meer trillingshinder ondervinden door tegelpaden en achterstallig onderhoud dan fietsers in andere steden.

Het was een aangename tocht en de organisatoren van de Fietsersbond wil ik dan ook hartelijke danken voor deze leerzame fietstocht en deze zou nog eens een vervolg moeten hebben.

Miep van der Zee - fractievertegenwoordiger

Wie deze tocht ook wil fietsen zie foto's, en route.

 

Labels
Apeldoorn

« Terug

Reacties op 'Fietstocht met de Fietsersbond - Miep van der Zee'

Jan Timmner
Geplaatst op: 31-05-2010 17:56 Quote
Beste Miep, leuk dat ik mezelf als vertegnwoordiger van de Fietsersbond in jouw "Blog" mag terugvinden. Bedankt voor de complimenten namens de Fietsersbond en goed verwoord.
jan
Nieuw bericht

Archief > 2010 > mei