Weblog week 21, Pieter Plug

P1000063maandag 31 mei 2010 11:31

Geest van boven, leer ons geloven
Vandaag tweede pinksterdag. Traditie getrouw starten we die dag met een kerkdienst in de vrije natuur. Op de picknickplaats “De Ginkel” op de Edese Heide wordt ieder jaar weer de Hagepreek georganiseerd. Gezien het mooie weer pakken we rond 7.50 uur de fiets om zo rond 8.30 uur met stoeltjes en kleedjes te zingen over de Geest die uitgestort is. Voor vele een moeilijk te begrijpen christelijke feestdag. De uitstorting van de Heilige Geest. Vergelijk het maar met de wind. De wind is ook niet zichtbaar maar wel voelbaar. Niet als je je afsluit in huis, dan voel je de wind niet. Maar wel als je buiten wandelt of nog meer als je op de fiets stapt. Nou dan maakt het wel degelijk uit of je bij windkracht vijf de wind in je rug hebt of recht tegen je in krijgt. Zo is het ook met de Heilige Geest. Voelbaar als steun in de rug om ons geloof in Jezus Christus. ’s Middags genieten we met onze gasten op het Park de Hoge Veluwe. Altijd weer een genot om te wandelen en te genieten van Gods schepping.

Dinsdag, de dag begint op mijn werk gelijk met een lange sessie . we zijn met een inkoopdiagnose en samen met een externe nemen we alle gegevens door. Voordat je het weet, is het alweer lunchpauze. Die gebruik ik altijd zoveel mogelijk om thuis een broodje te gaan eten. Daarna volgen er nog twee afspraken. Aan het eind van de middag heb ik nog een afspraak in Arnhem gepland staan om daar met medewerkers van de ambtelijke dienst te overleggen over het door de ChristenUnie samen met Groenlinks en D66 ingediende initiatiefvoorstel. Ik loop nog even langs de medewerker van de griffie en dan spoed ik me naar huis om te genieten van een maaltijd uit de magnetron. ’s Avonds werk ik het besprokene nog even uit en stuur ik het e.e.a. door naar de andere fracties.

Woensdagmorgen staat er een werkbezoek gepland in Winterswijk. We worden geïnformeerd over de resultaten van de gemeente in projecten die met provinciaal geld zijn gerealiseerd. Het klein stedenbeleid van de provincie wordt zo wel heel tastbaar en zichtbaar. Mooi om dat zo al fietsend door de gemeente ook te ervaren. Onder de indruk rijd ik weer terug naar het provinciehuis. ’s Middags staat de Gelderse ontmoeting centraal. Raadsleden en wethouders uit alle Gelderse gemeenten zijn uitgenodigd op het provinciehuis om kennis te maken met provinciehuis, provinciebestuur en de Statenleden. Een goed initiatief om zo aan het begin van een nieuwe raadsperiode kennis te maken. En alhoewel het heel druk is, mis ik toch een behoorlijk deel raadsleden. Na deze ontmoeting bereiden we als fractie tijdens onze reguliere fractievergadering de Statenvergadering van volgende week voor en nemen we de lopende andere ontwikkelingen door. Iets eerder vertrek ik weer naar Ede, zodat ik rond half tien op de verjaardag kan zijn van de vriend van mijn dochter.

Na de gebruikelijke activiteiten vandaag op het werk staat vanavond de afronding van het eerste concept verkiezingsprogramma in de planning. Het is toch weer een hele kluif. Moe maar voldaan sluit ik aan het begin van de volgende dag de computer af. Nog een paar bladzijde en dan is het stuk rijp voor een volgende bespreking.

De vrijdag heb ik in mijn agenda geblokkeerd. Vandaag geen verdere afspraken. Ik gebruik de tijd om een slag te maken in het uitwreken van een aantal stukken en het door rekenen van de omzetcijfers van de afgelopen maanden van een product dat we eind vorig jaar Europees hebben aanbesteed. Ik constateer dat de geprognosticeerde besparing in ieder geval de eerste maanden van het jaar wordt gerealiseerd. Een opsteker waarmee ik wel het weekend in kan. ’s Avonds staat een etentje gepland met de oud collega’s van de ChristenUnie fractie uit de vorige raadsperiode. Goed om elkaar weer even te ontmoeten, bij te praten, ervaringen uit te wisselen en te bemoedigen.

En zo is ook een week weer snel om, terwijl ik nog niets heb gemeld over de discussies rond de campagne van de Tweede kamer verkiezingen. De ophef die het programma Netwerk realiseerde rondom de gevolgen die de diverse verkiezingsprogramma’s hebben op de verschillende gezinssituaties. Mijn inziens lijkt het me wel realistisch, maar mogelijk ben ik bevooroordeeld. En het idee om driejarigen nu ook verplicht naar school te laten gaan. Is dat nu echt het beste voor een kind of misschien omdat het beter in onze maatschappelijke ontwikkelingen past.

En ook niet onbelangrijk de publicatie over de bezuinigingsvoorstellen van de provincie van ruim 58 miljoen Euro. De principe keuzes zijn gemaakt en het is nu aan Provinciale Staten en de individuele fracties om de voorstellen af te wegen. Een belangrijke ontwikkeling waarvan de gevolgen aan geen enkel huishouden in Gelderland voorbij zal gaan. Door enkele partijen worden de bezuinigingen afgedaan als niet nodig, omdat we als provincie een mooi gevulde spaarrekening hebben door de verkoop van NUON aandelen.

Maar ik vraag me echt af of deze partijen dit kunnen blijven roepen met droge ogen. Juist die spaarrekening levert ons als Gelderland jaarlijks structureel vele miljoenen euro’s op die we jaarlijks kunnen blijven investeren in ontwikkelingen in Gelderland. Als we onze spaarrekening nu zouden inzetten voor de korting van 60 miljoen, dan betekent dit dat we op de lange termijn toch moeten gaan bezuinigen en dat bodem van de kas van de spaarrekening in zicht zal komen. Ik noem dat verkeerd financieel management.

Met de bezuiniging van 60 miljoen Euro opgelegd door het rijk zetten we in op besparing in onze jaarlijkse vaste lasten en kunnen we daarnaast inzetten op ontwikkelingen in gemeenten die er toe doen. Dit allemaal ten dienste van onze Gelderse burger.

Pieter Plug- Statenlid

 

Lees hier de samenvatting die Omroep Gelderland op haar website heeft staan over de voorgestelde bezuiniging.

Bestuur en politiek
De provincie Gelderland snijdt fors in het eigen vlees. Zo gaan er 270 tot 350 banen verloren binnen de eigen organisatie. Daarnaast zal de provincie voortaan bestuurd worden door vijf gedeputeerden in plaats van zes. Verder valt op dat Gelderland de eigen lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel afbouwt. Dit moet enkele miljoenen opleveren.

Sociaal beleidsterrein
De provincie snijdt fors in sociaal beleid. Dit moet bijna 10 miljoen euro opleveren. Er is geen geld meer voor daklozenbeleid, er wordt gekort op de ambulancezorg en de subsidie voor de telefonische hulpdienst Sensoor wordt in zijn geheel geschrapt. Ook wordt er 3 miljoen euro bezuinigd op uitgaven voor Gelderse bibliotheken. Ondersteuningsinstellingen zoals Spectrum, Elan en de Gelderse Sport Federatie leveren meer dan de helft van hun subsidie in.

Jeugd en Gezin
De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg in het eigen gebied. Voor deze taak krijgt de provincie geld van het rijk. De provincie geeft ook geld aan jeugdinstellingen. De provincie schuift bezuinigingen op de jeugdzorg voor zich uit, omdat er landelijk een discussie speelt over de rol van de provincie in de jeugdzorg. Instellingen die betrokken zijn bij ander jeugdbeleid worden wel gekort.

Klimaat en Milieu
Ruim 6 miljoen moet er bezuinigd worden op het natuur- en klimaatbeleid. Zo verliest de Gelderse Milieu Federatie haar subsidie. Verder is er minder geld beschikbaar voor duurzame energieprojecten en de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook op het uitgeven van vergunningen en handhaving van milieuregels wordt bezuinigd.

Cultuur
Cultureel Gelderland zal het voortaan met zo'n 5 miljoen euro minder moeten doen. Omroep Gelderland levert 1,6 miljoen in. De jaarlijkse literaire prijs van de provincie wordt geschrapt. Ook de grensoverschrijdende culturele samenwerking met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt beëindigd. Verder wordt er gekort op podiumkunsten, film, cultuureducatie (EduArt) en Cultuurhistorie. Ook hier moeten diverse instellingen rekening houden met kortingen. Onder meer museum Het Valkhof in Nijmegen en de Stichting Oude Gelderse Kerken krijgen minder geld.

Wonen
De subsidie aan het Gelders Steunpunt Ouderenhuisvesting wordt beëindigd. Ook is er geen geld meer beschikbaar voor mensen die hun huis aan willen passen aan het ouder worden, de zogeheten woning-opplusregeling. Verder geldt, net als voor bijna alle beleidsterreinen, dat Gelderland het grondbeleid 10 procent goedkoper uit wil voeren

Economie
Ook op economisch beleid doet de provincie een stap terug. Zo is er geen geld meer voor arbeidsmarktbeleid en wordt de subsidie voor de Sociaal Economische Raad Gelderland geschrapt. Er is minder geld beschikbaar voor het opknappen van bedrijventerreinen en internationale samenwerking. De subsidie voor het Gelders Bureau voor Toerisme wordt ook geschrapt en er is geen geld meer voor schaapskuddes in de natuur.

Vitaal Platteland
De Gelderse Milieu Federatie, het Gelders Landschap, en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland verliezen hun subsidie. Ook het budget voor het beter toegankelijk maken van gebieden verdwijnt. De inzet voor de Hollandse Waterlinie wordt ook afgebouwd. Er is geen geld meer om de beverrat te bestrijden en er is minder geld om de waterplassen te controleren op veilig zwemwater.

Openbaar Vervoer
De provincie wil bijna 5 miljoen euro besparen op het Openbaar Vervoer. Er is minder geld voor de regiotaxi, de buurtbus en veiligheid in het openbaar vervoer. De ambities om openbaar vervoer per spoor te verbeteren worden afgebouwd.

Fiets
De provincie probeert het gebruik van de fiets te stimuleren, maar ook hier is de komende jaren minder geld voor beschikbaar. Ook voor onderhoud van veerponten is minder geld.

Infrastructuur
Er is geen geld meer voor nieuwe Carpoolpleinen. Ook is er minder geld voor wegenonderhoud, nieuwe wegen en verkeersveiligheidsbeleid. En bij nieuwe projecten wordt ook geen geld meer uitgetrokken voor kunstwerken langs de route.

Europese programma's
De samenwerking met de zusterregio Lublin in Polen wordt beëindigd. Ook het contactpunt Brussel en het interne bureau buitenland worden wegbezuinigd.

 

Labels
Gelderland

« Terug

Reacties op 'Weblog week 21, Pieter Plug'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010 > mei