Bezuinigen op de kwetsbaren?

banner bloesem VNGwoensdag 04 mei 2011 11:02

De VNG en het Rijk zijn tot een bestuursakkoord gekomen. Dit na vele weken onderhandelen. Het bestuur van de VNG is positief over het bereikte resultaat, de economische situatie in ogenschouw nemend. De vraag is wat het akkoord betekent voor Midden Drenthe. Ik maak mij daar zorgen over. Zo worden de Wajong en de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Op zich een goede keuze omdat de gemeente als geen ander de mensen kent om wie het bij deze regelingen gaat. Maar mijn zorg is of er genoeg geldelijke middelen vanuit het Rijk worden meegegeven. Kunnen de gemeenten met dit geld wel de vereiste voorzieningen bieden die mensen nodig hebben die zichzelf niet (meer) kunnen redden? En wat te denken van de wet WWB? Wat zullen de gevolgen zijn van de financiële beknotting vanuit de overheid op de gemeentekas? Kortom, er is en bestuursakkoord in concept afgesloten waar ook ons college haar goedkeuring (of níet) aan dient te geven. Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we het college gevraagd ons op de hoogte te brengen van haar mening over het akkoord. En belangrijker, er zal binnen de raad gesproken gaan worden over de vraag of we de taken kunnen uitvoeren met de geldelijke middelen van de overheid. En daar gaat het mij om: hoeveel ruimte biedt de rijksoverheid de gemeente om mensen te kunnen helpen die deze hulp werkelijk nodig hebben? Bezuinigen moet maar niet op de meeste kwetsbaren in de samenleving.

 

Gert Jan Bent

 

Labels
Middendrenthe

« Terug

Archief > 2011 > mei