Wie zijn we en wat hebben we te bieden?

LOGO-CU-vraagtekenvrijdag 06 mei 2011 18:49

De ChristenUnie is op het moment niet de populairste partij van Nederland. Er zijn commissies opgericht om de tegenvallende verkiezingsuitslagen te interpreteren, onze partijleider draagt het stokje over en in de kranten vallen de recensenten over elkaar heen: welke christelijke partij bereikt het meest? Zijn we overbodig of heeft de ChristenUnie op ons eiland een rol van betekenis?

Confessionelen

Sowieso hebben we bestaansrecht. En dat recht wordt (gelukkig) door anderen aan ons gegeven. Zolang er nog mensen ChristenUnie stemmen betekent het dat er nog steeds mensen zijn die willen dat deze partij voor hen het woord voert, zo werkt een democratie. Dan ben je nog steeds populair (in de ware zin van het woord).

Wat er dan gezegd moet worden is een ander punt. We hebben onszelf een confessionele middenpartij genoemd. De ChristenUnie vertrekt vanuit een open Bijbel en wil ook bij ieder besluit kunnen toetsen aan die open Bijbel. De ene keer zal dat liberaler zijn, de andere keer zullen we de overheid zich meer laten bemoeien met het dagelijks leven. We hopen een Godgegeven realistisch mensbeeld te hebben, zowel negatief als positief. Dat is ons vertrekpunt.

Toepassen in plaats van aanpassen

Terug naar de tegenvallende resultaten en onze rol in de plaatselijke politiek. Moeten we onze punten aanpassen om meer aan te sluiten bij de kiezers? Hierboven is gesteld dat we de Bijbel als norm moeten nemen, niet de stemmers. Dus daar zullen we onze standpunten eerst aan moeten toetsen, iedere keer weer. En onze eigen motivatie trouwens ook. Het moet te zien zijn dat standpunten niet worden aangepast aan de heersende norm in de krant, maar dat we Bijbelse normen willen toepassen zoals rechtvaardigheid en rentmeesterschap, hoe onpopulair dat soms ook zal zijn.

Overbodig?

Om te stellen dat dit overbodig is, is in een democratie niet aan ons. De kiezers mogen aangeven of dit uit de tijd is of niet. Òf (en laten we dat niet hopen) dat we ongemerkt zijn afgeweken van onze idealen. Het is alleen vaak zo moeilijk om duidelijk te maken waarom we iets doen. En daar kunnen we wel iets aan doen – dichtbij de bewoners staan en in gesprek blijven.

De grootste partij zullen we nooit worden, als we maar op het juiste paadje lopen.

Labels
Schouwen-duiveland

« Terug

Reacties op 'Wie zijn we en wat hebben we te bieden?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > mei