Het verboden woord | Cor van Vliet | weblog week 20-2011

Cor van Vlietdinsdag 17 mei 2011 20:31

Deze week is het dan eindelijk zover: donderdag zal het eerste openbare debat over de komende bezuiniging plaatsvinden. Alle partijen hebben om dit debat in goede banen te laten plaatsvinden een matrix ingevuld over de door hun gewenste bezuinigingen. Op basis van de informatie uit deze matrix zal er worden gedebatteerd.

Ik wil wat betreft de ChristenUnie vast een klein tipje van de sluier oplichten. Voor ons volledige verhaal (en de verhalen van de overige partijen) nodig ik u graag uit a.s. donderdag vanaf 19.30 in gemeentehuis!

Hoe pak je een bezuiniging aan?
Bij een bezuinigingsopgave begin je met het schrappen van de budgetten die geen pijn opleveren. Dergelijke opschoning acties moet je eigenlijk continu doorvoeren, maar met bezuinigingen helemaal. Vervolgens ga je kijken of taken ook efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dit levert ook geen pijn op (hoogstens binnen het gemeentehuis). In Hardinxveld is dit ook gebeurd. Beide punten leverden bij het opstellen van de begroting 2011 in totaal al ruim € 0,5 mln. op. Wanneer je dan nog steeds niet genoeg hebt gevonden worden de keuzen pijnlijker. Dit is het punt waarop wij ons nu bevinden als gemeente.

De eerst volgende stap lijkt nog redelijk eenvoudig: je gaat overbodige voorzieningen schrappen. In de praktijk levert dit vaak niet zoveel op, zeker binnen het gedachtegoed van de ChristenUnie. De volgende stap is het versoberen van voorzieningen. Dit is voor de ChristenUnie ook het punt dat je lastenverzwaring als serieuze optie gaat bekijken. De OZB is hierbij het middel dat ter beschikking staat

OZB: wat feiten
Om jullie mee te nemen in de wereld van de OZB heb ik mijn eigen aanslagen van 2010 en 2011 er eens bij gepakt. In 2010 betaalde ik € 194 OZB (en op dezelfde rekening stonden ook bedragen voor afvalstoffenheffing € 275 en rioolrecht € 230), in 2011 moet ik € 189 OZB betalen (en afvalstoffenheffing € 279 en rioolrecht € 233).

Het eerste wat opvalt is dat slechts 1/3 van de rekening OZB betreft.

Vervolgens las ik dat de woningmarktcrisis ook bij SVHW is doorgedrongen mijn huis is van € 221.000[1] naar € 203.000 in waarde gedaald.

Het derde dat opvalt, is dat de gemeente waardestijgingen/dalingen van je woning verwerkt in het toegepaste tarief, zodat de opbrengst gelijk blijft. Per saldo is het heffingspercentage namelijk 5,7% toegenomen. Dat is 1,5% inflatie en 4% verhoging om de waardedaling te compenseren (in tijden van stijging van de OZB waarde daalt het percentage overigens). In mijn geval is dat overigens niet helemaal gelukt (ik betaalde per saldo € 5 minder). Dit komt doordat er wordt gewerkt met gemiddelden.

OZB-verhoging
Vervolgens neem ik jullie graag mee naar het jaarverslag 2010. Daarin staat dat de totale OZB opbrengst 2,5 mln. is. Wanneer de OZB zou worden verhoogd met 50%, dan is de bezuiniging van 1,25 mln. gerealiseerd. Ik zou ik dat geval op jaarbasis € 95 meer moeten betalen. Minder dan € 10 extra per maand. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik dat eigenlijk niet in de portemonnee zou voelen. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen het geval is, maar ik denk dat het voor heel veel huishoudens ook geen enkel probleem is. In dit geval hoeft er niet te worden bezuinigd op het zwembad, de bibliotheek, SKEW, IGO, het groen, straten en al het andere wat tot de mogelijkheden behoord.

Natuurlijk is het niet gepast om de volledige bezuiniging 1-op-1 bij de burger neer te leggen, maar wij denken dat het schrappen van voorzieningen moet worden afgezet tegen de bedragen die ik hierboven heb genoemd.

Ik ben benieuwd of OZB-verhoging ook voor u een verboden woord is, of dit gezien het bovenstaande een reële optie is om een deel van het gat van 1,25 mln. te dichten?

  

Cor van Vliet, 20 mei 2011

 


[1] Voor de vergelijking is het goed om te weten dat het gemiddelde over deze periode € 259.500 bedroeg.

Labels
Hardinxveld-giessendam

« Terug

Reacties op 'Het verboden woord | Cor van Vliet | weblog week 20-2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > mei