Woningbouwprogramma 2011

hriezebosmaandag 23 mei 2011 11:30

12 mei jl is het woningbouwprogramma voor 2011 door de raad goedgekeurd. In dit plan staan de resultaten van 2010 en worden de bouwplannen voor 2011 opgesomd.

Voor 2010 zijn de geplande bouwresultaten ruim gehaald. Dat was ook wel nodig, want in de jaren ervoor is er veel gesloopt en was de vraag groter dan het aanbod. In 2011 is de prognose de oplevering van 600 nieuwe woningen. Gezien de situatie op de woningmarkt heb ik dit aantal optimistisch genoemd.

U kunt in de documenten op de website van de gemeente de precieze plannen onderverdeeld in hoog en laagbouw, en per segment (goedkoop, duur midden) lezen, inclusief de lokaties. Best interessant om eens rustig door te nemen. Over de eventuele inzet van startersleningen in 2012 zal na het zomerreces een collegevoorstel komen.

Namens de fractie ChristenUnie heb ik daarnaast nog vragen gesteld over de prestatieafspraken met de woningcorporaties (die waren gehaald) en over de methode van afwegingen maken of er nog nieuwe gronden voor woningbouw nodig zijn.  Deze methode moet betrouwbaar zijn, zeker in de zorgelijke financiële tijd waarin we als gemeente nu zitten. Deze gebruikte methode, de ABP methodiek, wordt ingezet bij de keuze over hoeveel gemeentelijke capaciteit wordt ingezet op een project. Instrumenten als deze zijn nuttig, maar onduidelijk is nog in hoeverre ze problemen echt  kunnen voorkomen. Het jaar 2011 zal duidelijk maken of we de verkochte 600 woningen gaan halen.

Hanna Riezebos, fractievertegenwoordiger

Labels
Apeldoorn

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2011 > mei