Onze ideeën over de bezuiniging | Cor van Vliet | weblog week 21-2011

Cor van Vlietdinsdag 24 mei 2011 15:15

Vorige week donderdag was de eerste avond over de bezuinigingen. Voor een volle publieke tribune deed Kees Pille namens onze fractie het woord. De vele uren die in onze meningsvorming hebben gezeten konden eindelijk worden omgezet in een heldere richting. Ik neem u graag mee in de richting die wij hebben gekozen.

Ons vertrekpunt voor de bezuiniging is het gegeven (voor ons althans) dat de mensen in de gemeenschap, die niet goed in staat zijn om voor zichzelf op te komen in de bezuiniging ontzien moeten worden. Dit maakt bijvoorbeeld dat bezuinigingen op schuldhulpverlening niet acceptabel zijn. Het verlenen van hulp in een situatie van schulden is erg belangrijk om nog grotere problemen in te toekomst te voorkomen.

Volgens vinden wij dat iedereen een steentje bij moet dragen en dat voorzieningen zoveel als mogelijk in stand moeten worden gehouden. Tenslotte hebben wij geprobeerd overal realistische bedragen in te boeken. Wat leveren deze uitgangspunten nu concreet op?  Hier ga ik puntsgewijs op in.

10%-regel
Voor ons betekent dit dat er 10% bezuinigd moet worden op subsidies en gemeenschappelijke regelingen. Alle organisaties die dit aangaat worden hiermee gedwongen kritisch te kijken naar de eigen organisatie en ze krijgen vervolgens de mogelijkheid de bezuiniging naar eigen inzicht in te vullen.  Op deze manier ontstaat er het minste pijn. Al blijft het natuurlijk een pijnlijke operatie.

Kwaliteitsniveau openbare ruimte
Vervolgens kiezen we voor een bijstelling van het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte. Zowel op de wegen, als op de groenvoorziening boeken we een bezuiniging in. Op beide onderdelen zitten we bij de partijen die hierop het minste willen bezuinigen. Niet omdat we stenen nu zo belangrijk vinden, maar omdat grotere bezuinigingen op dit punt niet realistisch zijn en op korte termijn al helemaal onmogelijk vanwege vaste lasten. We kunnen bijvoorbeeld niet alle bloemperken vervangen door grasveldjes en stoppen met het vullen van gaten in het asfalt.

Voorzieningen: zwembad / bibliotheek
We hebben ook kritisch gekeken naar onze voorzieningen. We hebben vervolgens een bezuiniging ingeboekt op de bibliotheek en het zwembad. De bibliotheek willen we beschikbaar houden in beide kernen, maar in het realiseren van de door ons genoemde bedrag zijn de huidige locaties zeker niet heilig. We zijn benieuwd of er goedkopere slimme oplossingen voor handen zijn. Om deze te vinden gebruiken we graag de ideeën van de bibliotheek zelf. Voor wat betreft het zwembad vinden we het zaak ons te focussen op de dingen waarin we goed zijn: les- en doelgroepzwemmen.  Door hier op te focussen ga je voor de sterke kant van het zwembad, daar zit toekomst in! Tegelijkertijd kies je ervoor om dingen waar je minder goed in bent te laten uitvoeren door organisaties die daar goed in zijn. Wij verwachten daarom dat sluiting van het buitenbad onvermijdelijk zal zijn en zullen ons daar ook niet tegen verzetten.

Sport
Wat betreft het sportgebeuren zetten wij eveneens in op een aanzienlijke bezuiniging. Wij vinden het erg belangrijk dat er inzicht komt in de manier waarop de diverse verenigingen direct en indirect gesubsidieerd worden. Om vervolgens te kunnen komen tot een gelijke behandeling. Gezien het jaarrekening resultaat 2010 behoort een aanzienlijke bezuiniging zeker tot de mogelijkheid. Met betrekking tot sport was er in 2010 namelijk een bedrag van € 193.000 over.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Ook op de WMO hebben we een bezuiniging ingeboekt. De manier waarop deze gerealiseerd moet worden laten we graag aan de deskundigen uit het veld. Wat ons betreft dient doelmatigheid centraal te staan, we beseffen dat dit mogelijk ten koste kan gaan van klantvriendelijkheid (denk hierbij aan 2e handspullen en dergelijke). Eigen bijdragen zijn voor ons ook zeker een optie. Al is het natuurlijk belangrijk om deze tegen lage kosten te incasseren, anders heeft het namelijk geen zin.

Overig
Op diverse kleine punten denken we bij elkaar nog een bedrag van rond de ton te kunnen realiseren.

OZB
Het bovenstaande is echter nog niet genoeg om het bestaande gat te dichten. Wij kiezen ervoor dit gat niet te dichten door het verzinnen van niet reële bezuinigingsbedragen/opties, of het verder ter discussie stellen van voorzieningen. Wij kiezen ervoor om het restant van het tekort af te dekken met een verhoging van de OZB.

Dit is alles behalve een leuke boodschap! Bezuinigen is dan ook niet leuk. Wat de ChristenUnie betreft is het wel een betere boodschap dan het sluiten van het zwembad, of het op een later moment terugkomen met de boodschap dat een verhoging van de OZB toch nodig is, omdat ingeboekte bezuinigingen niet kunnen worden gerealiseerd.

 

Cor van Vliet, 24 mei 2011

Labels
Hardinxveld-giessendam

« Terug

Reacties op 'Onze ideeën over de bezuiniging | Cor van Vliet | weblog week 21-2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > mei