Tweede weblog

Onderzoeksrapport "Klant in Beeld"vrijdag 27 mei 2011 15:24

Zo, de eerste ronde zit er op. We hebben als nieuwe fractie een start gemaakt in het meedraaien in de Statencommissies en de daarop volgende Statenvergadering. Ik merk dat we weinig moeite hebben om inhoudelijk naar de nieuwe periode over te schakelen. Gelukkig nemen we uit de vorige fractie ervaring mee. In deze weblog hoef in niet inhoudelijk op alle zaken in te gaan, die staan elders wel op de website. Alhoewel de inhoud natuurlijk wel is waar we als fractie voor gaan, daar moeten wij onze kracht uit halen. En dat moet zeker bij een college die zegt graag met de staten in gesprek te gaan over de inhoud van het beleid voor de komende jaren. Dat nemen we graag serieus.

Wat mij ook opvalt is dat het college hier serieus mee bezig is. We willen de uitnodiging van het college om mee te denken dan ook serieus oppakken. Er zijn partijen die hier sceptisch over zijn. Wij zijn dat niet omdat we denken dat je daar zelf vooral op van invloed bent. We denken constructief mee. De ChristenUnie is nooit een echte oppositiepartij geweest. Ik vind dat nog altijd een goede insteek. Het gaat ons om de inhoud van het beleid. Daarbij hebben we niet een houding dat we eigenlijk “op voorhand tegen zijn” omdat we niet in het college zitten.

We zullen de komende weken dan ook vooral bezig zijn met de vraag hoe het collegeakkoord vertaald wordt in de voorjaarsnota. Er komt daar een speciale werkbijeenkomst voor. We zullen ons daar als fractie gedegen op voor bereiden om ook voor de ChristenUnie belangrijke punten te kunnen realiseren.

Tja, en dan hadden we natuurlijk de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Ik vind dat dit in Drenthe wel heel gemoedelijk gaat. Vanuit een (ver) verleden kon ik me herinneren dat ieder statenlid in de vergadering persoonlijk werd opgeroepen zijn of haar stem uit te brengen. Zo doen we dat hier niet, je gaat gewoon in de rij staan en wacht je beurt af. Het heeft wel wat, al zitten er formeel wel wat risicootjes in. Uiteindelijk is het gewoon goed gegaan. Ik mocht zelf deel uitmaken van het stembureau, dus meetellen en formeel mede de uitslag vaststellen. Maar, ook eerlijk is eerlijk, het lijkt dan wel wat meer dan het is. Je hoeft niet veel meer te doen dan het aantal stemmen bijhouden.

Tenslotte wil ik nog kort iets zeggen over een werkgroep uit de Staten die zich gaat buigen over de manier van werken. Er is daar wat discussie over, bijvoorbeeld over de vraag of commissies nog wel of niet moeten blijven. Persoonlijk ben ik erg blij met de commissiestructuur omdat je op die manier even wat dieper op de materie in kunt gaan. In de Statenvergadering kunnen we ons dan tot de kern beperken. Maar, er schijnen daarover nog wel wat verschillende ervaringen te bestaan. Ik heb in ieder geval een stuk geschreven voor deze werkgroep met als kern: het gaat er om dat we goede besluiten voor onze inwoners nemen, de manier waarop is dan minder belangrijk dan de inhoud. Ik kon er vandaag niet bij zijn toen dit besproken is, maar heb wel begrepen dat m’n verhaal serieus is genomen. Nu maar afwachten wat het vervolg is…

Tjisse Stelpstra

Labels
Drenthe

« Terug

Archief > 2011 > mei