Slecht nieuws in een mooi jasje: bezuinigingen

Fractieblog-esmemaandag 30 mei 2011 10:55

Dat er bezuinigd moet worden, is duidelijk. En dat bezuinigingen nooit leuk zijn, weet ook iedereen. Gevoelens van boosheid en verwondering kwamen afgelopen week naar boven toen minister Schippers haar bezuinigingen op preventiebeleid en subsidies aan patienten- en gehandicaptenorganisaties bekend maakte.

Die voorgestelde bezuinigingen werden meesterlijk gecamoufleerd door de boodschap dat de darmkankerscreening zou worden ingevoerd, wat het aantal doden als gevolg van darmkanker zou moeten terugdringen. Natuurlijk juich ik het toe als lijden en dood teruggedrongen kunnen worden door nieuwe medische ontwikkelingen. Daar mag je best positieve nieuwsberichten aan wijden. Maar dat neemt niet weg dat we net zo goed aandacht moeten blijven geven aan de positie van gehandicapten en chronisch zieken. Hun stem moet gehoord blijven worden! Dat staat door de voorgestelde bezuinigingen onder druk.

Mooi als organisaties samenwerken en zo kosten kunnen besparen. Maar de behoeften en belangen van een dove zijn echt anders dan die van een blinde. En een lichamelijke beperking brengt andere vragen met zich mee dan een zeldzame ziekte. Voor belangenbehartiging heb je gewoon een bureau nodig, met een computer en telefoon erop, en iemand die de telefoon kan opnemen en vragen beantwoorden. In het totaal van het budget dat omgaat in de gezondheidszorg is daar ook niet het grote geld mee gemoeid.

En juist als je als overheid meer verwacht van de eigen verantwoordelijkheid van mensen zul je mensen wel moeten toerusten om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Ik mag toch hopen dat het niet zo is wat sommigen beweren: terwijl allerlei bezuinigingen uitgestort worden over dezelfde doelgroep (sociale werkplaatsen, AWBZ etc.) worden deze mensen ondertussen monddood gemaakt doordat hun belangenorganisaties ook worden aangepakt.

Darmkankerscreening is mooi; een gezonde maatschappij waar elke stem wordt gehoord beter!


Labels
Esmé Wiegman
fractieblog

« Terug

Reacties op 'Slecht nieuws in een mooi jasje: bezuinigingen'

1 2 Laatste pagina
M
Geplaatst op: 30-05-2011 12:40 Quote
Dit kabinet wil maar één ding, en dat is de samenleving zuiveren van iedereen met een gebrek! Dit kabinet voert de wil uit van de Vrijmetselarij en de Bilderbergers die de Nieuwe Wereld Orde willen doorvoeren!
H van Veen
Geplaatst op: 30-05-2011 21:40 Quote
Nog verdere zeer ingrijpende kaalslag valt te vrezen als het persoonsgebonden budget de nek wordt omgedraaid. Ooit een
paradepaardje van de VVD, nu telt maar 1 ding: de geldkraan dicht
en ieder die extra zorg nodig heeft, betaalt die maar zelf.
ChristenUnie: op de barricades voordat ieder die zorg nodig
heeft weer op de wachtlijst komt en in plaats van zelfstandig wonen zolang het kan weer richting verpleeghuis geduwd wordt - wat
bezuinigingen, en wat eigen vrije keus?
W.M. Hovestad
Geplaatst op: 30-05-2011 22:07 Quote
Ik hoop vurig dat dit kabinetsvoornemen wordt gestopt. Het zou kunnen betekenen dat velen naar een verpleeghuis moeten uitwijken omdat de thuiszorg geen maatwerk kan leveren tegen een redelijke prijs.
Chritenunie: doe er wat aan, dit gaat veel te ver!
Riemer Lap
Geplaatst op: 31-05-2011 12:35 Quote
130.000 pgb's staken betekent dat er 130.000 x een duurdere zorgrekening komt aangezien het PGB 25% lager is dan zorg in natura.
Tel daarbij op de kosten van werkloosheid, sanering van de sector (of gaat dit werkgeverskabinet vertellen dat al die particuliere zorgondernemingen zelf maar een oplossing moeten zoeken? Denk aan al die zorgboerderijen bijvoorbeeld! Duizenden werklozen erbij....) en de op termijn te verwachten hogere kosten omdat mensen te laat zorg krijgen.
Ik neem aan dat de CU hier een stevig debat over gaat voeren en dat ze samen met SP en anderen in één lijn op gaat trekken.

Lees ook de nieuwsbrief van Hans de Bruin even op http://www.pgb-vg.nl

Vooral de opening van deze nieuwsbrief doet je riillen.
Het is wel de kant die we met dit kabinet opgaan.
Wenums Veldzicht
Geplaatst op: 31-05-2011 20:11 Quote
Al jaren stem ik Christen Unie omdat dit in mijn ogen de enige partij is die zich serieus met Jeugdzorg bezig houdt, ik hoop dat ik terecht vertrouwen heb (gehad) in deze partij.

De volgende brief gaat via Landbouw en Zorg naar de Tweede kamer:

Geachte Tweede Kamer Leden,

Wat nu volgt is een zeer verontruste brief van een pleegmoeder en zorgboerin. Graag wil ik wat over ons leven en ons doen en laten vertellen. Als ouders van twee fantastische dochters vonden we dat er ruimte en gevoel was voor kinderen die op zoek waren naar een veilig plekje. Dus kwamen er via pleegzorg nog twee dochters bij. Het gaat hierbij om een perspectief biedende plaatsing dus deze meiden blijven als het goed is minimaal tot hun 18e bij ons. (ondertussen is er sprake van pleegzorgvoogdij) Na een paar jaar besloten we ons op te geven voor crisisopvang. Weer kwam er een meisje bij. Voor maximaal 3 maanden kregen we dus een crisisplaatsing. Dit is ondertussen ruim 6 jaar geleden en de plaatsing is omgezet in perspectief biedend. Onze thuishaven is een pensionstal voor pony’s en paarden. (In 2001 omgeschakeld van varkens naar paarden ivm ruiming door MKZ). Veel ruimte en veel dieren. Omdat we nog steeds vonden en vinden dat er meer kinderen van onze plek moesten kunnen genieten zijn we een Logeer-en Jeugdzorgboerderij gestart. Deels wordt er geplaatst door Pactum (de Jeugdzorgboerderijafdeling van Pleegzorg) en deels kunnen ouders rechtstreeks contact met ons opnemen als hun kind over een PGB beschikt. Wij bieden kinderen (veelal met een behoorlijke problematiek) een veilige plek waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn, waar ze kontact leren krijgen met andere jongeren, waar ze werken aan zelfvertrouwen en waar hun ouders thuis ontlast worden en zij weer ruimte hebben om met andere gezinsleden iets te ondernemen. Meerdere kinderen blijven een weekend logeren, soms wel om de week. Er zijn voorbeelden waarbij het zeker is dat zonder de boerderijweekenden een kind niet thuis zou kunnen blijven wonen. Op dit moment heeft mijn man 3 maanden onbetaald verlof genomen omdat we ons huis aanpassen aan onze zorgkinderen. Deze verbouwing moet hij grotendeels zelf uitvoeren omdat laten doen budgettair niet uit kan. Liefst zou hij thuis komen werken om nog meer aandacht en tijd aan onze deelnemers te kunnen besteden. Dit levert ons niets meer op alleen krijgen de kinderen meer kwaliteit. Door de onzekere toekomst van de jeugdzorg en de PGB’s is dit nu niet verantwoord. Het geld wat wij ontvangen voor de opvang van |onze deelnemers staat niet in verhouding tot wat het voor de kinderen oplevert. Meer zelfvertrouwen, ontspanning, leerdoelen op het gebied van kontact met andere deelnemers en verzorging van jezelf en dieren (verantwoording nemen). Verder hebben we momenteel een crisisplaatsing van een meisje van bijna 16. Zij kwam al bij ons op de zorgboerderij en toen er thuis een crisissituatie ontstond was er alleen bij ons een mogelijkheid voor opvang. Bij geen van de officiële instanties was per direct plaats. Dus kwam ze bij ons. Dat is nu bijna een half jaar geleden. Nog steeds is er niets voor haar geregeld. Wel kregen wij de mededeling dat er nu geen Jeugdzorgboerderijvergoeding meer gold maar de gewone crisisvergoeding dus onkostenvergoeding en niet meer dan dat. Natuurlijk ga je daar mee accoord, je laat zo’n meisje niet in de kou staan. Wel krijgen we nu sterk het gevoel dat jullie ons nu wel in de kou laten staan. De jeugdzorgboerderijen betekenen heel veel voor kinderen en ouders. De kosten zijn heel laag als je bedenkt dat deze kinderen anders naar een Zorginstelling moeten. Het kan toch niet zo zijn dat wij hier in Nederland de kinderen die ons nodig hebben en wat de toekomst is, zo in de steek laten. Ik heb altijd op politieke partijen gestemd die veel doen voor Jeugdzorg. Wij doen al heel veel, nu jullie nog. Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd om aan het kwaliteitskeurmerk te voldoen. Het lijkt er nu op dat dit allemaal voor niets is geweest. Natuurlijk weet ik dat de Jeugdzorgboerderijen maar een klein onderdeel is van de PGB’s. Maar pas op dat jullie geen beslissingen nemen alleen aan de hand van cijfers. Denk aan alle kinderen die bij die cijfers horen, die geholpen willen worden, die een toekomst willen, waar wij met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Wij maken ons er hard voor, maar kunnen dat alleen met jullie steun. Graag wil ik in gesprek gaan met jullie om ons standpunt uit te leggen. Graag nodig ik jullie uit om bij ons te komen kijken hoe een pleeggezin/jeugdzorgboerderij er uit ziet. Hoe wij regelmatig met 15-20 jongeren aan tafel zitten. Hoe wij gesteund worden door enthousiaste vrijwilligers en stagiaires. Neem dit mee in jullie overweging. Een hartekreet van Logeer-en Jeugdzorgboerderij Wenums Veldzicht.
Riemer Lap
Geplaatst op: 01-06-2011 12:23 Quote
De kogel is kennelijk afgeschoten maar hopelijk niet door de kerk.
Met dit pakket aan maatregelen stijgen de AWBZ-kosten met 650 miljoen in plaats van de bezuiniging die men denkt te halen.
Dat is de afgelopen jaren meerdere malen aangetoond door verschillende partijen (http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/persberichten/persberichten/afschaffen-persoonsgebonden-budget-meerkosten-650-miljoen-euro/?waxtrapp=wgtbtoDsHcwOhcPjBCUZOF)

Wat dit kabinet wil is een maatschappij waarin we de mensen met een beperking weer in het bos stoppen en geen zorg meer bieden.
Een kabinet wat vrijheid predikt maar niet anders doet dan de grondrechten van de mens aantasten.

En naast de meerkosten awbz betekent dit ook nog eens dat het scala aan zorgaanbieders wat investeringen heeft gedaan om zeer hoge kwaliteit te leveren richting een werkloosheidssituatie gaat. Die kosten zijn nog niet eens meegerekend in het geheel.

Even voor de goede orde: ik heb een zorgonderneming, we werken met gemiddeld 12 personen in de particuliere zorg. We zijn 25% goedkoper dan de zogenaamde natura-aanbieders.
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren vele duizenden euro's gestoken in kwaliteitszorg (iso9001) en andere zaken die de overheid (terecht) heeft geeist van onze sector.
Weggegooid geld?

Stop de kaalslag van de sector Zorg !!!
M
Geplaatst op: 01-06-2011 14:15 Quote
Dit kabinet is een satanskabinet dat geleid wordt door Vrijmetselaars en satanisten. Dit kabinet wil maar één ding en dat is chronisch zieken en gehandicapten gedwongen euthanseren om zo op een duivelse wijze geld uit te sparen! Net als Adolf Hitler dat ook deed in de jaren '30 met Action T4.

Christenen let op de zaak van de zwakkeren in de samenleving en ga op de barricaden staan!
Tagvezis
Geplaatst op: 06-06-2013 09:22 Quote
viagra or cialis pills for sale
<a href=http://buycialisonline-us.com>cialis online
</a> cialis information uk jump to
- buy cialis online
Tarcules
Geplaatst op: 15-06-2013 14:51 Quote
vendita on line cialis generico
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis online
</a> cialis dosage when to take creating articles
- cialis online
Satvolix
Geplaatst op: 16-06-2013 02:08 Quote
effectiveness viagra versus cialis
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis online
</a> prix cialis 20
- cialis online
Raflinus
Geplaatst op: 30-06-2013 07:48 Quote
viagra online overnight quick links
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> buy viagra with paypal
- generic viagra online
Corlinex
Geplaatst op: 04-07-2013 21:08 Quote
viagra,viagra,levitra
<a href=http://buyviagraonline-us.com>buy viagra
</a> viagra pills price queries
- buy viagra
Tercumil
Geplaatst op: 16-07-2013 11:42 Quote
cialis for daily use online past 12 months
<a href=http://buycialisonline-us.com>cialis online
</a> cialis and alcohol consumption forum software
- buy cialis online
Maupver
Geplaatst op: 22-07-2013 11:29 Quote
levitra vs levitra cost read.cgi?board=
<a href=http://buylevitra-us.com>levitra online
</a> levitra 5mg cost register
- levitra online
Zurmobel
Geplaatst op: 23-07-2013 02:21 Quote
causes of ed
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis
</a> online pharmacy, viagra, cialis, uk
- cialis online
Luscober
Geplaatst op: 24-07-2013 20:37 Quote
cialis side effects last active
<a href=http://buycialisonline-us.com>buy cialis
</a> cialis for women blogs log in
- buy cialis
Velcanir
Geplaatst op: 25-07-2013 16:33 Quote
viagra online europe
<a href=http://buyviagraonline-us.com>buy viagra online
</a> cheap viagra usa no prescription
- buy viagra online
Nahlebis
Geplaatst op: 29-07-2013 14:29 Quote
buy buy viagra
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> groups viagra uk generic
- generic viagra
Luscobir
Geplaatst op: 04-08-2013 04:37 Quote
safe ed drug compared to viagra cialis and levitra
<a href=http://buycialisonline-us.com>cialis online
</a> cialis v viagra
- cialis online
Celzinur
Geplaatst op: 23-08-2013 16:53 Quote
cialis 5 mg online usergroups
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> cialis 20mg pills faq
- buy generic cialis no prescription
Buldoter
Geplaatst op: 25-08-2013 21:03 Quote
viagra vs viagra levitra cf.cgi?mode=
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> value pharmaceutical viagra
- generic viagra
Fergalis
Geplaatst op: 29-08-2013 18:04 Quote
cialis generics gender
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> cialis 20mg online registered users
- generic cialis
Colzutak
Geplaatst op: 07-09-2013 22:07 Quote
vendita on line viagra
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> viagra online profile
- generic viagra
Lurtopes
Geplaatst op: 11-10-2013 17:13 Quote
viagra 20mg canada no new posts
<a href=http://viagraonline-us.com>viagra online
</a> viagra 10mg vs 20mg you cannot reply to topics in this forum
- buy viagra online
Terlomas
Geplaatst op: 05-11-2013 18:30 Quote
cialis 10mg price return to board index
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis
</a> cialis to buy
- cialis online
1 2 Laatste pagina
Nieuw bericht

Archief > 2011 > mei