Eensgezindheid van de raad: samen een vuist!

Vuist maken bannerzaterdag 28 mei 2011 10:43

Afgelopen donderdag was het zover. Een raadsbrede motie met een glashelder signaal: College, de raad wenst geen medewerking te verlenen aan het huidige bestuursakkoord zoals dat nu voorligt! U heeft het vast wel gelezen: FNV, grote gemeenten en veel instellingen waarschuwen de gemeenten: ga niet akkoord met een akkoord vol open financiële regelingen. Als gemeente weet je niet wat de gevolgen zijn zo’n akkoord. Ook voor onze gemeente Midden-Drenthe geldt dit. Het college geeft in haar brief ruiterlijk toe dat ze géén idee heeft wat de financiële gevolgen zijn van het voorliggende akkoord. En het is gelukt. Alle politieke partijen in de raad geven de ChristenUnie gelijk: dit moeten wij voorkomen. De Motie van de ChristenUnie wordt breed ondersteund, door het CDA en de VVD bijgesteld in de tekst voordat ook zij instemming kunnen verlenen. En dit proces is geweldig. Al mailend komen tot het gewenste resultaat. Is dit achterkamertjespolitiek? Misschien wel maar dan ben ik er een groot voorstander van. Want al overleggend, bellend en mailend tot een raadsbreed signaal komen is politiek op haar best. In de brief van het college is gebleken dat zij als zwevende kiezers op 8 juni een mening hebben. Maar de politiek zegt glashelder: wij weten het wel, dit akkoord is NIET AKKOORD!

 

Gert Jan Bent  

Labels
Middendrenthe

« Terug

Archief > 2011 > mei