Herindeling: Terug bij af!

Arie Burgerdinsdag 04 oktober 2011 20:22

of: Hoe een kleine motie grote gevolgen kan hebben.

Gisteren werden de raadsleden van de gemeente Ouderkerk ‘verblijd’ met een afschrift van de brief welke minister Donner op 30 september heeft gestuurd naar de Tweede Kamer over de diverse herindelingen. Belangrijk onderdeel van deze brief is de voorgenomen herindeling in de Krimpenerwaard.

Op vragen van diverse fracties in de Tweede Kamer geeft de minister in deze brief antwoord. De brief kunt u hier op onze site vinden.

Het belangrijkste argument wat de minister hanteert om geen wetsvoorstel tot herindeling in te dienen is (en ik citeer):

“Zoals ik aangaf, gaat het om gebrek aan draagvlak, een tekort aan inhoudelijke argumentatie en een gebrek aan urgentie voor deze herindeling.”

Dat is een duidelijke reactie en dat kunnen voorstanders van de herindeling en met name het provinciaal bestuur (lees: de Commissaris van de Koningin) zich aantrekken. Het is niet zomaar ‘u vraagt en wij draaien’ maar de minister maakt (gelukkig) zijn eigen afweging.

Maar waar ik eigenlijk naar toe wil is de opmerking die de minister maakt (citaat):

“In mijn brief aan de provincie Zuid-Holland heb ik aangegeven dat de gemeenten in de Krimpenerwaard sterk verdeeld zijn en er aldus geen breed bestuurlijk draagvlak voor deze herindeling bestaat.”

Toen ik dit las moest ik meteen denken aan een raadsvergadering in Ouderkerk van 18 december 2008. Er is namelijk een moment in de hele procedure geweest dat er geen verdeeldheid hoefde te zijn en de K5-gemeenten eensgezind hadden kunnen optrekken en een unaniem besluit hadden kunnen nemen.

Wat is het geval: Eind 2008 lag er een SGBO-rapport naar aanleiding van een evaluatie van de K5-samenwerking en een daaraan gekoppelde aanbeveling over hoe nu verder. Deze aanbeveling luidde: versterk en intensiveer de (K5)samenwerking en neem daarvoor de tijd tot 2012. Beslis daarna als K5 over een herindeling of kom tot de conclusie dat de samenwerking inmiddels zo goed en breed is dat een herindeling niet (strikt) noodzakelijk is, danwel een herindeling nog maar een kleine stap is die iedereen bereid is te zetten.

4 van de 5 K5-gemeenten hadden deze aanbeveling inmiddels omarmd alleen de gemeente Ouderkerk moest nog een uitspraak doen. En nu voelt u het wellicht al aankomen…… Ja hoor, een meerderheid van de Ouderkerkse Raad (PvdA, VVD en CDA) vonden het nodig een motie van de PvdA te steunen die opriep tot onmiddellijke herindeling en niet te wachten tot 2012 zoals de aanbeveling luidde. Wat een gemiste kans! Konden we als K5 op een dergelijk essentieel onderwerp eindelijk eens unaniem en eensgezind besluiten, moest Ouderkerk weer roet in het eten gooien. En achteraf is het altijd makkelijk praten maar dat is nu niet het geval. Ik heb de indiener van de motie nadrukkelijk gevraagd of het niet beter was gezamenlijk op te trekken. Ik heb het woordelijke verslag van de raadsvergadering er nog even bij gepakt en daarin staat:

De heer BURGER: Ik heb een vraag aan de heer Mudde. U bent degene die terecht van mening is dat de raad realistisch moet zijn. In hoeverre vindt u deze motie realistisch waarbij u de uitspraak kent van de andere vier gemeenten?

De heer MUDDE: Ik heb kennis genomen van de uitspraak van de andere gemeenteraden. Ik vind deze uitspraken ontzettend interessant maar niet relevant voor hetgeen deze raad besluit. Wij trekken onze eigen lijn. Wellicht brengen wij de andere raden op andere gedachten en komen zij tot andere conclusies. Wellicht organiseren zij een extra vergadering dit jaar.

De heer BURGER: Dat was niet mijn vraag.

De heer MUDDE: Ik heb gezegd dat ik de uitspraken interessant vindt maar niet relevant voor onze besluitvorming.

De heer BURGER: Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was in hoeverre dit realistisch is.

De heer MUDDE: Ik weet het niet. Ik probeer een mening van deze raad uit te lokken. Die mening zal ongetwijfeld ter kennis worden gebracht van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zal constateren dat de Krimpenerwaard verdeeld is. Vervolgens zal hierover een besluit moeten worden genomen.

De heer BURGER: Zou het niet handiger zijn als Krimpenerwaard te trachten unaniem op te treden? Wij bevinden ons niet op een eiland. Wij hebben wel degelijk met vier andere partners te maken.

De heer MUDDE: Dat is uw opvatting.

De heer BURGER: U bent niet van mening dat het handiger is op dit moment als één blok op te treden.

De heer MUDDE: De opdracht is dat de vijf raden een uitspraak moeten doen. De raad doet een uitspraak.

De heer BURGER: Ik begrijp dat het moeilijk is om rechtstreeks antwoord te geven op mijn vraag. Ik probeer het nogmaals. Vindt u het niet verstandiger in deze fase unaniem op te treden?

De heer MUDDE: Nee.

De heer BURGER: Dat is een duidelijk antwoord.

Ten eerste ziet u hoe moeilijk het soms is om rechtstreeks een antwoord te krijgen op een simpele vraag en vervolgens bewijst de reactie van de minister het ongelijk van de indiener van de motie en van degenen die deze motie hebben gesteund.

Het SGBO-rapport met aanbevelingen had als titel:”De stip aan de horizon”. De K5 had deze stip kunnen en moeten zijn als er iets minder eigengereid was opgetreden. Eén stap terug is vaak 2 stappen vooruit. Nu is dat niet het geval en is de stip nog maar een heel klein stipje. Een kleine motie met hele grote gevolgen.

Labels
Ouderkerk
Raadslid

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2011 > oktober