“Ons” mooie dorp | Cor van Vliet | weblog week 40-2011

Cor van Vlietdinsdag 04 oktober 2011 20:34

Ik ben blij dat ons dorp nog een zelfstandige gemeente is! De raadsleden in ons dorp kunnen daardoor op een natuurlijk manier contact houden met de inwoners door de dagelijkse gang van zaken. Ik vind het ook heerlijk om lekker op de fiets naar het gemeentehuis te kunnen!

Dit alles betekent echter niet dat je vervolgens je ogen kunt sluiten en je niets aan hoeft te trekken van de wereld om je heen. Momenteel worden in opdracht van het college van B&W al heel veel taken uitgevoerd door andere organisaties als ‘het gemeentehuis’. Denk aan de GGD, regio ZHZ, Milieudienst, Waardlanden, belastingheffing, regio AV, brandweer en ga zo maar door.

Financieel uit de pas
Jammer genoeg lopen veel van deze organisaties financieel uit de pas. Het volgende wat ik schrijf is geen excuus, maar volgens mij wel een gedeelte van de verklaring waarom dit gebeurd. De genoemde organisaties zijn in het leven geroepen om de aan hen opgedragen taak zo goed mogelijk uit te voeren. Iedereen in de organisatie is bezig met deze specifieke taak. Hierdoor raakt de koppeling met de overige gemeentelijke taken verloren. Dit zit in hele kleine dingen, denk aan de volgende situatieschets: De dag na een raadsvergadering horen de medewerkers van een dergelijke organisatie niet bij de koffie van collega’s welke problemen er nog meer spelen in de gemeentelijke organisatie.

‘De eigen taak is de enige die er toe doet’, er vindt geen weging meer plaats met andere (gemeentelijke) belangen. Financiële middelen raken hier ook aan onder geschikt. Een bijkomend probleem is dat er ondertussen zo veel samenwerkingverbanden met elke keer weer andere gemeenten zijn dat er een gigantische verwevenheid is ontstaan, met bijbehorende noodzakelijke vergaderdrukte.

Optimale omvang ambtelijke organisatie versus burgernabij bestuur
Een oplossing hiervoor is dergelijke zaken toch meer binnenhuis uitvoeren. Dit is echter alleen mogelijk bij een grotere gemeente…. en hier ontstaat het dilemma. Vanuit het perspectief van burgernabij bestuur wil je niet zo snel opschalen qua grootte, maar voor een daadkrachtige ambtelijke organisatie is het helemaal nog niet zo een gek idee.

Wat onze partij betreft kijken we voor wat betreft samenwerking in eerste instantie naar Sliedrecht en de westelijke Alblasserwaard, omdat deze gemeenten de meeste overeenkomsten met ons kennen. Sliedrecht kan je echter niet meer noemen zonder De Drechtsteden en dat is wel weer een ver van je bed show.

Toekomstmuziek?
Ik ben blij dat de druk vanuit de Provincie om te herindelen met het huidige kabinet wat minder is, maar alle decentralisaties van taken kan Hardinxveld-Giessendam niet zelfstandig te lijf. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarmee onvermijdelijk. De vraag die je je dan moet blijven stellen is waarmee u als inwoners het meest gebaat bent. Ik hoop dat ik deze vraag ook in de toekomst kan beantwoorden zoals ik dit weblog opende, maar gezien het geschetste dilemma wil ik dat niet als absolute waarheid stellen. U bent gebaat met burgernabij bestuur en met een verantwoorde besteding van middelen. U heeft niets aan raadsleden die altijd naar u luisteren en vervolgens met ‘hele korte armpjes’ vervolgens niets gedaan krijgen!

 

Cor van Vliet, 4 oktober 2011

Labels
Hardinxveld-giessendam

« Terug

Reacties op '“Ons” mooie dorp | Cor van Vliet | weblog week 40-2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > oktober