Over grenzen

Dierentuin 'over grenzen'donderdag 06 oktober 2011 17:05

Het is politiek nog niet zo erg spannend na het zomerreces. Maar vooruitkijkend komen er belangrijke beslissingen op de provincie af. Denk alleen maar eens aan de besluiten die we moeten nemen over de dierentuin en wat er mee samenhangt in Emmen. Dat vraagt een gedegen voorbereiding omdat het om veel geld gaat. Er ligt een vraag bij de provincie om nog een 12 miljoen euro extra bij te dragen. De ChristenUniefractie in Emmen heeft niet ingestemd met de plannen zoals ze er nu liggen. De statenfractie maakt daarin zijn eigen afweging, maar gelukkig zijn onze contacten met Henk Huttinga (raadslid Emmen CU) goed. We zullen er dus ook zeker met hem over doorpraten.

Intussen heb ik de tijd wel mooi kunnen benutten om even over de grenzen van de eigen provincie te kijken. En dan heb ik het niet over de vakantie, maar echt over het politieke werk. Afgelopen zaterdag hebben we voor het eerst een regionale bijeenkomst gehad van de ChristenUnie-bestuurdersvereniging. In mijn ogen een succes. Vooral omdat je dan ook je collega-statenleden van Groningen en Friesland treft, maar ook onze raadsleden. Het is een hele mooie gelegenheid van elkaar te weten wat er speelt. Heel persoonlijk vond ik het erg leuk om een oud-klasgenoot van pakweg 35 jaar geleden te treffen die net raadslid was geworden. Dat je elkaar na zo’n tijd nog herkent! In ieder geval heeft de bijeenkomst voor mij nog weer eens bevestigd hoe belangrijk het is dat je elkaar als raadsleden en statenleden in de provincie kent en ziet.

Over de grens van de eigen provincie heen kijken heb ik ook gedaan op het IPO-jaarcongres (IPO staat voor Interprovinciaal Overleg). Op dit congres ontmoeten statenleden, gedeputeerden en nog een aantal anderen elkaar. Dat het congres in Haarlem gehouden werd, was voor mij een extra reden er heen te gaan. Ik ben daar ook statenlid geweest en heb er als ambtenaar bij de provincie Noord-Holland gewerkt. Ik heb dus weer heel wat oude bekenden ontmoet en weer banden aan kunnen halen. Niet alleen erg leuk, maar ook nog nuttig (al is dat natuurlijk niet altijd nodig). En ook hier weer ChristenUnie-statenleden uit de andere provincies ontmoet.  Wat je ook merkt is dat je de collega-statenleden uit je eigen provincie eens op een andere manier spreekt. Zo leer je elkaar beter kennen. Ik vind dat erg belangrijk, zeker omdat je, ook al ben je niet allemaal van dezelfde partij, toch samenwerkt in de provinciale staten.

Jammer trouwens dat minister Donner verhinderd was om op het congres te komen. Hij moest in de Tweede Kamer zijn. En dat was niet voor niets. Want ook daar ging het over grenzen. Grenzen van gemeenten en van provincies. Op de plannen van de minister over hoe gemeentelijke herindeling moet worden aangepakt was er al forse kritiek op het congres van IPO-voorzitter Remkes. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer er ook niet echt op zit te wachten. Zeker niet op het plan om in de randstad een paar provincies samen te voegen. Dit blijven ook altijd lastige discussies. Voor mij is daarin belangrijk dat de burgers nog wel herkenning houden bij de overheid. En dat kan ook best met grotere gemeenten en grotere provincies. Maar ga dan wel uit van een eenduidige visie. Tot op heden heb ik teveel gezien dat overheden hierin geen keuzes durfden te maken. Voor ons in Drenthe is wat betreft gemeenten de vraag niet zo actueel. Ik denk wel dat we de discussie over een andere vorm van samenwerking tussen provincies in het noorden deze bestuursperiode nog zullen voeren.

Kortom, er is genoeg te doen. En dan heb ik het nog niet eens over het boeiende verhaal dat ik op het congres heb gehoord over de generatie Z (jongeren geboren na 1993). Ik denk dat ik daar nog wel eens een keer op terugkom.  Wat ik er nu over kwijt wil is dat netwerken met name voor deze generatie een gegeven is, zeker via de social-media. Ik zie dat ook, toch blijft ook het elkaar fysiek ontmoeten en spreken volgens mij belangrijk. Daar heb ik in ieder geval de afgelopen dagen werk van gemaakt.

Tjisse Stelpstra                                                                       Generatie Z bezoekt dierentuin


Labels
Drenthe

« Terug

Archief > 2011 > oktober