Raadsvergadering 29 september 2011

VeranderLeusdenzaterdag 08 oktober 2011 21:48

Veel publiek, Bestemmingsplan Biezenkamp aangenomen, de samenleving voorop, ideeënfestival en bezuinigingen college niet klakkeloos overgenomen door de raad.

De raadszaal zit vol; alle stoelen zijn bezet en een aantal mensen volgt de vergadering staande.
Iedereen is gekomen voor de bezuinigingen, maar eerst de andere punten.

De Biezenkamp
Er wordt al gebouwd in de Biezenkamp, maar het bestemmingsplan is nog niet helemaal rond. Karolien doet het woord en geeft aan dat we ons kunnen vinden in het plan. Van belang blijft wel de fietsroute door het gebied. De fietsers moeten verleid worden om niet door het hart van De Biezenkamp te gaan.

Groen Links komt met een goede wijziging: geen vuurwerkopslagplaatsen in De Biezenkamp en geen ruimte voor seksinrichtingen.  Deze wijziging steunen wij van harte!

We kunnen ons vinden in het onteigeningsvoorstel, omdat er nog voldoende ruimte en tijd is om alsnog tot overeenstemming te komen.

De samenleving voorop
Dit project is bekend bij de Leusdenaren als ‘Verander Leusden’.  Dit is een lastig traject. We willen een andere manier van werken, maar dat is een hele omslag. Via ‘ www.veranderleusden.nl ’ zijn er ideeën binnen gekomen; een 1e start.  Deze ideeën worden verder uitgewerkt. De raad wil echter niet mee doen aan de ontwikkeling van de plannen. Hierdoor zouden we onze objectiviteit verliezen. Samen met het CDA dienen we een wijzigingsvoorstel in en deze wordt aangenomen.

Dinsdagavond 11 oktober de uitwerking in jongerencentrum ‘De IJsbreker’.

 

Bezuinigingen
Onze bijdrage van deze avond staat op de site onder nieuws.

We hebben ons gestoord aan het proces. Na de vakantie opeens de bezuinigingen voor de instellingen als ‘donderslag bij heldere hemel’. Andere fracties geven dit ook aan. Laten we hopen dat het college hiervan heeft geleerd.

We hebben een stevig debat met elkaar. Centraal staan de subsidies. Alle fracties vinden dat het te rigoureus is en willen schaven. Het CDA hamert op prestatiesubsidies, maar wij zijn bang dat dit teveel ‘papierwerk’ oplevert voor de instellingen.  De wethouder zal hier een balans in moeten vinden.

Karolien doet de onderwijsbegeleiding. Het is al snel duidelijk dat er geld beschikbaar blijft. De hoogte van het bedrag  is niet duidelijk. De subsidie wordt maximaal gehalveerd, maar misschien is er ruimte om de bezuiniging tot maximaal 25 % te beperken. Als het aan de CU-SGP ligt, blijven we hier ruimhartig in optreden.

Hetzelfde geldt voor de subsidie voor o.a. de muziekkorpsen, de SOL, de Unie van Vrijwilligers, de  belangengroep minima en de historische kring.  Wat is en dorp zonder vrijwilligers en muziek?

Ook hier is draagvlak voor. De grondslagsubsidies verdwijnen, maar er de instellingen kunnen subsidie aanvragen voor hun activiteiten.

Wie moet die betalen?
Daar is de raad het ook over eens. Er moet meer bezuinigd worden op het ‘eigen huis’ van de gemeente. Dit ligt gevoelig bij het college. Als door een wesp gestoken reageren ze op de suggesties van de raad dat het met minder kan.  Maar er wordt toch bezuinigd. Als 1e stap moet er € 150.000 extra worden bezuinigd. Maar de raad wil meer. In het voorjaar een debat over de grootte van het ambtenaren apparaat. De ChristenUnie-SGP is het hier van hart mee eens. Het kan met minder mensen als er ook minder taken komen. Als raad moeten we daar ook stappen in nemen.

Minder taken, minder werk en dan ook minder ambtenaren.

Dit zegt overigens niet dat we nu ontevreden zouden zijn. Zeker niet. We zien betrokkenheid en inzet bij onze ambtenaren, maar dat laat onverlet dat we het minder geld moeten doen.

 

Een lange avond met stevige discussies. Onze fractie is tevreden met de afloop. Al onze plannen hebben het niet gehaald, maar voor 75 % zijn onze wensen ingewilligd.

 

Labels
Leusden

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 29 september 2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > oktober