Landleven, het Oostblok en onze democratie

hongarije_romaniëdinsdag 11 oktober 2011 17:41

Het leven bij ons op het platteland wordt vaak geassocieerd met het land waar het leven goed is. Ondanks het gegeven dat er langzamerhand een krimpscenario ontstaat op het platteland wordt de rust en de wijdsheid algemeen gewaardeerd. Ik vermoed echter dat wij Nederlanders de komende 10 jaar al polderend er zwaar aan moeten trekken om de enorme gaten te dichten die de kredietcrisis heeft veroorzaakt. Ben je op Schouwen –Duiveland wat kwestbaarder dan in de Randstad? Ik weet het niet. Er is nog geld voor dijkversterkingen en er zijn nog initiatieven om werkgelegenheid te creëren. We kunnen zelfs in de politieke besluitvorming initiatieven afwijzen als ze niet passen in onze leefomgeving. Hoe anders is het in andere Europese landen.

Op het moment van schrijven verblijf ik in het heuvelland van Hongarije en straks ga ik nog een week naar centraal Roemenië. Het dorp waar ik verblijf verkeert - evenals vele andere dorpen in Centraal en Oost Europa - op de rand van een faillissement. Ik moet het anders zeggen: er is geen geld en initiatief om enigszins vooruit te komen. Zaken die momenteel gerealiseerd worden zijn gefinancierd uit de Europa-pot . Gezien de noodzakelijke begrotingsmaatregelen die er binnen Europa genomen moeten worden zal er in de toekomst niet veel hoop zijn op economische vooruitgang voor landen als Hongarije, Roemenie en Bulgarije. In ieder geval geen vooruitgang waar een plattelands- of heuvellandbewoner iets mee opschiet. Van de bouwwereld in Hongarije is nog maar 20% in leven. De lonen liggen (indien men een baan heeft) dusdanig laag dat een gemiddeld maandloon met twee of drie keer benzine tanken op is. De afgelopen vijftien jaar is er door de bevolking consumptieve vooruitgang geboekt door het aangaan van leningen. Iedereen viel immers voor het westerse materialisme. De auto, mobieltjes, fashion enz. enz. Dit westers georiënteerde gedrag breekt de bevolking nu op. De gemaakte schulden moeten betaald worden. Deze landen zitten niet in de eurozone en dus zakt hun munt gevaarlijk onderuit terwijl kredieten verstrekt zijn door Zwitserse en Europese banken. Mensen die krediet hebben genomen kunnen deze onmogelijk meer terugbetalen. Mensen zitten dus letterlijk aan de grond en proberen van alles om het ene gat met het andere te vullen.

De roep naar tijden van weleer wordt steeds luider. Men voelde zich kennelijk veiliger onder totalitaire machthebbers. Veiliger dan de democratie die de landen hen nu bieden.

Misschien zit hier het verschil tussen hen en ons. Wij voelen ons verantwoordelijk om ons aandeel te leveren in de medezeggenschap. De mensen uit de voormalige Oostblok landen leggen de verantwoordelijkheid bij de politiek neer zonder zich ook maar enigszins in te spannen door middel van medezeggenschap. De aangewezen schuldigen zijn al gauw de politieke machthebbers, joden en zigeuners.

Laten wij dankbaar zijn voor het ons geschonken stelsel van democratie en medeverantwoordelijkheid.

Nog belangrijker is het dat ieder zijn steentje bijdraagt vanuit zijn christen zijn. Uit telefonisch contact met onze ChristenUnie leden weet ik ook dat deze verantwoordelijkheid door onze leden ook in praktijk gebracht wordt.

Jammer dat wij getalsmatig ook in een krimpscenario zitten. Laten wij bidden voor al onze christenbroeders en -zusters, dichtbij en veraf, om Gods zegen voor al het werk dat tot Gods eer mag gedaan worden.

De voorzitter,

Daan Klap

Labels
Schouwen-duiveland

« Terug

Reacties op 'Landleven, het Oostblok en onze democratie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > oktober