Naar Brussel

Eurovlag - Peter van Dalenwoensdag 12 oktober 2011 21:01

Peter van Dalen, onze vertegenwoordiger in het Europees Parlement, had de Statenleden uitgenodigd kennis te maken met zijn werkzaamheden in Brussel. Hij wilde zich ook laten informeren over wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Het was voor mij 10 oktober dus vroeg op! De bus naar Brussel vertrok bij ons nieuwe partijbureau in Amersfoort om 9.00 uur. Dus eerst met de auto naar het station in Assen, om dan in een rechtstreekse treinverbinding op tijd in Amersfoort te zijn.

Peter van Dalen is vicevoorzitter Commissie Vervoer en Toerisme, (plv.) lid Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, (plv.) lid Commissie sociale zaken en werkgelegenheid, lid delegatie India, (plv.) lid delegatie Zuid-Afrika en voorzitter EP-werkgroep Biodiversiteit- en Maritieme Zaken. Een hele klus! Hij wordt dan ook bijgestaan door een team beleidsondersteuners. Allemaal jonge mensen die enthousiast met de politiek bezig zijn.

Als behaalde resultaten noemde Van Dalen o.a. zijn invloed op het beleid met betrekking tot de rechten van de mens. Hij was initiatiefnemer of betrokken bij resoluties over christenen (bijv. in Egypte, Nigeria en Pakistan). Hij heeft Open Doors op de kaart gezet door deze christelijke organisatie voor te dragen voor de Sahkarov-prijs. Campagne werd gevoerd tegen inclusie eigenrijders arbeidstijdenrichtlijn en handhaving rij- en rusttijden.

De Speerpunten van de ChristenUnie in het Europees Parlement zijn Godsdienstvrijheid en mensenrechten, Transport, Transparante en eerlijke besteding van budgetten (daar schijnt het nogal een aan te haperen….), Milieu, voedselveiligheid en volksgezondheid. De uitbreiding van de EU staat uiteraard hoog op hun agenda en niet te vergeten de economische (euro) crisis! Waar de ChristenUnie zich ook hard voor maakt is dat zij pleit dat Europa zich niet verder mengt in zaken als het bijzonder onderwijs en het medisch-ethisch dossier.

Van Dalen bepaalde ons erbij dat Europees geld in de periode 2014-2020 alleen ingezet zal worden als het bijdraagt aan de prioriteiten die de Europese Unie heeft gesteld voor 2020:

. duurzame groei

. beter onderwijs

. hogere arbeidsparticipatie

. minder armoede

Het accent zal vooral gericht zijn op landen met een bruto binnenlands product dat minder is dan 75% van het EU-gemiddelde.

Dus voor Nederland, lees voor onze provincies, zit niet zoveel meer in het vat? Het lijkt erop.

Voor ons in Drenthe is het zaak samen te werken, projecten op te zetten, met onze naast liggende gebieden in Duitsland. Wanneer deze projecten aansluiten bij de bovengenoemde thema’s kunnen deze in aanmerking komen voor Europese bijdragen.

Van Dalen hield ons voor: Zoek uw heil niet langer in Brussel maar houdt de eigen broek op!

Financiële steun moet gegeven worden aan Europese regio’s die het minst welvarend zijn of gebieden met structurele moeilijkheden. Nederland en de regio’s behoren tot de rijken.

Tot slot nog even het landbouwbeleid. Het standpunt van de ChristenUnie is dat de boeren beloond moeten worden voor het leveren van groene en blauwe diensten. Gediscussieerd werd over wat maatschappelijk wenselijk is versus wereldmarktprijs. Als voorbeeld werd genoemd de weide subsidie. De nadruk kwam vooral te liggen op de verduurzaming van de landbouw. De boeren zijn hier zelf ook een groot voorstander van. Die willen wel! We moeten de kans grijpen om te hervormen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de landbouw door groene maatregelen duurzamer en evenwichtiger wordt. We kunnen dit bereiken door:

. redelijker verdeling van de directe betalingen tussen de lidstaten en de landbouwers;

. een vergroening van de directe betalingen;

. een plafonnering van de betalingen en

. ondersteuning van de kleine boeren.

 

Het was een lange dag met heel veel informatie, maar vooral was het een hele leerzame dag. Goed georganiseerd en begeleid door onze medewerkers van het Uniebureau, de bestuurdersvereniging. Alle hulde!

Margriet Stijkel

 

Labels
Drenthe

« Terug

Archief > 2011 > oktober