Winstwaarschuwing InclusiefGroep

maandag 17 oktober 2011 09:00

Een week met veel zaken die over de toekomst gaan. Nou ja toekomst, we kijken niet verder vooruit dan hooguit 2015. Maar de meerderheid van onze belangstelling gaat uit naar 2012. Deze week was er commissievergadering Middelen over de begroting van het volgend jaar en ook bij de InclusiefGroep hebben we donderdag gekeken naar het volgende jaar.

De fractievergadering duurde lang, en de commissievergadering Middelen ook. Maar beide keren was het niet vervelend en ook niet saai. Op de fractievergadering praatten we natuurlijk over onze taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van de begroting. Wat vinden we nu belangrijk voor het welzijn van Putten? Natuurlijk is de infrastructuur daarin belangrijk. We moeten altijd openstaan voor verbetering als het gaat om de veiligheid van de inwoners en in het bijzonder van de jonge inwoners. Vandaar dat de Harderwijkerstraat ook al sinds vorig jaar op ons prioriteitenlijstje staat. En dat we ook in januari op de Stationsstraat zijn wezen kijken naar de veiligheid op deze zo drukke weg.
Maar we hebben ook uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe wet werken naar vermogen (WWnV). Niet alleen omdat deze wet vele inwoners zal treffen. Maar ook omdat er aan de structuur veel verandert. De welvaartsstaat wordt moeilijk betaalbaar en dus wordt er net als in de zorg hard op bezuinigd. En vaak komen de bezuinigingen terecht op de schouders van mensen die zichzelf moeilijk in onze maatschappij zelfstandig kunnen redden. Door een lichamelijke of geestelijke handicap, of omdat ze door omstandigheden daar - heel vaak tijdelijk - niet toe in staat zijn. Werkende mensen hebben nu eenmaal het voordeel van een vast inkomen.

Tijdens de vergadering van de InclusiefGroep in Nunspeet werd maar weer eens duidelijk dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het extra moeilijk gaan krijgen. De subsidie voor dit WSW-bedrijf wordt drastisch verlaagd. De minster van Sociale Zaken wil 500 miljoen besparen op de WSW. Met de eenvoudige opdracht dat deze groep mensen geleid moeten worden naar regulier werk. In normale mensentaal staat hier dat mensen met een geestelijke handicap werk moeten zoeken bij een normaal bedrijf. Dat klinkt heel goed. We gaan die mensen dus helemaal integreren in onze maatschappij.  We stellen, om het maar even populair te zeggen, onze targets naar beneden bij. Ach zo, erg is het immers niet om de financiële  doelstelling van dit jaar niet te halen. Welnee, zeggen we tegen elkaar, we helpen mensen die het al moeilijk genoeg hebben. Zo denken en doen we al jaren, toch. Oudere werknemers van boven de 55 jaar hebben toch ook volop kansen. Mensen die langdurige werkeloos zijn komen toch ook zat in aanmerking voor een baan?

Het is een mooie redenering om op deze manier een uitdaging te maken van het bezuinigen. Maar ze rammelt aan alle kanten. Want natuurlijk is het goed om deze WSW mensen een kans te bieden in het bedrijfsleven, maar staat ons bedrijfsleven daarvoor ook open? Roepen we niet vaak: ze krijgen al subsidie genoeg? Is onze arbeidsmarkt niet eerder op zoek naar mensen die nog beter kunnen presteren. En zijn we eigenlijk niet blij dat we deze mensen indertijd hebben geholpen aan een leuk alternatief, maar dat ze verder niet moeten zeuren? En vinden we niet dat als het in de echte wereld een beetje fout gaat we terecht even geen geld voor hen hebben? Tja, zegt minister Kamp bij Nieuwsuur, we hebben te veel van deze mensen en de minister kan er maar één ding aan doen: de geldkraan dichtdraaien. Het doemscenario is immers dat we terug, let op: terug, moeten naar de welvaartstaat van 2008 – en ik kan me nog herinneren wat een beroerd jaar dat was, u ook?
Ik geloof er dus niet in. Dan daarbij: het is ook nog een keer duurder om deze mensen uit de WSW te gooien. In de raadszaal hoorde ik een keer de zure opmerking dat de InclusiefGroep alle subsidie krijgt die het rijk beschikbaar stelt. Dat klopt. Maar diezelfde subsidie zijn we ook kwijt aan uitkeringen als die mensen geen werk hebben en thuis zitten – maar dán komt er nog geld bij om ze bezigheidstherapie te geven. Nu werken ze en zijn ze dus elke bezig met gezond en normaal werk. En niet onbelangrijk: de InclusiefGroep maakt tot op de dag van vandaag winst. Alle RNV-gemeenten hoeven tot nu toe geen extra  geld in het WSW-bedrijf te stoppen. Dat is best bijzonder, want bij vele andere WSW-bedrijven in Nederland moet er geld bij. Je zou dus verwachten dat de RNV-gemeenten blij zijn met de InclusiefGroep. Maar nee, de gemeenteraden laten de InclusiefGroep een beetje aan zijn lot over. Onbekend maakt onbemind…

Meestal zit ik er niet op te wachten dat collega-raadsleden mijn weblog lezen, nu hoop ik dat wel. De medewerkers van de InclusiefGroep verdienen onze belangstelling en niet alleen in geld, maar ook in meedenken en in waardering voor hun werk. Moet de InclusiefGroep meer subsidie krijgen en is dit een smeekbede daarvoor? Niets is minder waar. Geef de mensen van de InclusiefGroep werk dat ze aankunnen en de medewerkers zullen u intens dankbaar zijn.

Labels
Gemeenteraad
Putten

« Terug

Archief > 2011 > oktober