Weblog van der Hoeven: Beweging op de Veense Put?

Veense puttenzaterdag 22 oktober 2011 13:21

Heeft u die lichte trilling ook gevoeld. Weblog over nieuws van de put in cruciale fase van besluitvormingstraject over mega project.

Veense Put in beweging?

Heeft u die lichte trilling ook gevoeld? Toch is er geen landtong aan het bezwijken en de Veense put drijft ook niet langzaam af naar Aalst.

In twee weken tijd  komt het  Brabants Dagblad  nu twee keer nieuws van de Veense Put.

  1. De weg op de landtong is opnieuw geasfalteerd en ze gaan optreden tegen parkeren op de weg om toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren.
  2. Er gaan toch stemmen op om de put te minder diep te maken en daarmee  ook de stabiliteit van de landtong te verbeteren.

Dit gebeurt precies op het moment dat  de gemeenteraad dinsdag een beslissing over wil nemen het grote plan. Is dat toevallig of niet??  Je kan er op 2 manieren naar kijken dat horen wij ook terug van de straat.

Algemeen

Het plan is begonnen met een actie tegen permanent wonen, meer veiligheid en een betere beeldkwaliteit. (het mag er mooier uitzien op de put en vanaf de dijk en het water).  

Doordat er geen algemene bindende afspraken te maken zijn met de Vereniging Van Eigenaren , wat een feitelijke en juridische constatering is, blijft het project voor wat betreft de landtong beperkt tot handhaving waardoor permanente bewoning op termijn zal moeten verdwijnen. Ook komt er een duidelijk bestemmingsplan zodat eigenaren weten waar ze aan toe zijn.

Het plan dat door het college is voorgesteld is om de voetbalvereniging te verplaatsen naar de Groeneweg  waardoor de verkeersbelasting van de dijk zal afnemen. De Ruimte die onstaat wordt gebruikt voor natuurontwikkeling en voor de kostendekking worden een aantal (Drijvende) woningen toegestaan in een nieuw te graven put.

Gezien door een zwarte bril

Kijk, de gemeente gaat mogelijk instemmen met hun plan met een sluitende exploitatieberekening.  Als er nu dus opbrengst is van het ondieper maken van de put zal die opbrengst bij de eigenaren blijven. (1 miljoen genoemd in BD). Maar zij dragen daarmee niet bij aan de kosten van totale verbetering van het gebied wat ook ten gunste zal komen van het recreatiegenot van de gebruikers.

Als er toch maatregelen voor brandveiligheid genomen moeten worden, moet de gemeente er op toezien en moet met elke individuele eigenaar in conclaaf en mogelijk procederen. Het is niet haalbaar voor de VVE om die rol helemaal op zich te nemen. Dat kan nog wel eens een dure hobby worden voor de gemeente.

Kennelijk willen ze de publieke en politieke opinie beïnvloeden met deze berichtgeving. Ze hebben dus wel degelijk baat bij de ontwikkelingen anders hoorde we wel andere geluiden in deze crusiale fase.

Gezien door een rose bril

Als je de berichten van de Veense put positief oppakt dan hoor je het volgende:

Kijk, ze knappen de weg op en gaan afspraken over parkeren op de weg aanscherpen. En ze pakken zelf de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van de landtong.  Het zal voor toekomstige bouwmogelijkheden niet veel uitmaken maar genereert mogelijk toch wat geld wat de VVE  kan gebruiken om een aantal knelpunten of schrijnende gevallen op te pakken.

 

Labels
Aalburg
Gemeenteraad

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2011 > oktober