Fractievergadering, woningbouw Blankenham en afvalinzameling

vrijdag 28 oktober 2011 08:49

Deze week druk met raadswerk. Maandagavond een fractievergadering. Dinsdagavond een raadsvergadering. Woensdagavond opname van het radioprogramma Markant van Mix105. En donderdagavond een workshop over uitgangspunten voor de visie op wonen en leefbaarheid.

De fractievergadering

De voorbereiding voor de dinsdag kostte maandag al wat tijd ivm discussies rond moties en amendementen. Dinsdag overdag was er een stevig overleg met het college. Dualisme werkt. Dat betekent ook dat er wel eens verschil van mening is tussen college en coalitie. Dan wordt toch wel de
dialoog gezocht en gevonden. Het formuleren van het betoog over de afvalstoffeninzameling moest uiteindelijk in een kwartiertje plaatsvinden op
het eind van de middag.

Er waren dinsdag twee onderwerpen:

Woningbouw in Blankenham
Uiteindelijk wil iedereen in de raad dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt, maar ziet ook iedereen dat de situatie tov 5 jaar geleden wel veranderd is. Uiteindelijk is het voorstel van het college aangescherpt aangenomen. Hier werkte het proces van overleg tussen fracties goed.

Afvalinzameling
De richting die het college voorstelt wordt breed gedragen. De zorgpunten die tijdens de commissievergadering zijn aangegeven, worden goed gevolgd. Het betreft de papierinzameling door vrijwilligers van clubs en het natte bestandsdeel in de grijze container, dus luiers en incontinentiemateriaal. De angel in de discussie zat in het verschuiven van het tarief voor de groene container naar het vastrecht. Op basis van het initiatief van de ChristenUnie werd raadsbreed (met uitzondering van de PvdA) hierin een aanpassing gedaan, zodat de burger beloond wordt voor goed scheiden van afval.

De consequentie van hetbesluit is wel dat er bij de begrotingsdiscussie een bezuiniging moet plaatsvinden ipv de door het college voorgestelde afwenteling. Die afwenteling werd gepresenteerd onder het mom van inkomstenverhoging. Luc Greven (wethouder, PvdA) deed voorkomen alsof we nu 3 ton extra moeten gaan bezuinigen op de WMO. Hij probeerde met een dergelijk argument een onterecht gevoel bij de raad op te wekken, alsof er geen andere keuzes mogelijk zijn.

De ChristenUnie is deze raadsperiode ingegaan met sociaal en duurzaam als speerpunten. Het voorstel van de ChristenUnie legt een basis voor verdere invulling van de duurzaamheidsagenda. Bij de begrotingsdiscussie zullen we bezuinigingen op het sociale domeinen zo lang mogelijk uitstellen en het op andere onderdelen te zoeken.

Labels
Steenwijkerland

« Terug

Reacties op 'Fractievergadering, woningbouw Blankenham en afvalinzameling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > oktober