Inbreng bij het jaarverslag 2005 van de regionale toetsingscommissies euthanasie

14-06-2006 13:34 14-06-2006 13:34

Er is sprake van een lichte stijging van het aantal meldingen van euthanasie. Wat is hiervan de oorzaak?

Verwacht u dat de KNMG richtlijn palliatieve sedatie zal leiden tot een daling van het aantal gevallen van euthanasie?

Hoe wordt door artsen en toetsingscommisies omgegaan met palliatieve sedatie als redelijke andere oplossing in de zin van de wet?

In 2005 hebben de commissies enkele meldigen ontvangen van euthanasie bij een patiënt met dementie. In deze gevallen betrof het patiënten in een relatief vroeg stadium van de ziekte (p. 9). Om hoeveel meldingen gaat het hier?

In casus 7 wordt een situatie beschreven waarin de consulent van mening is dat er nog mogelijkheden zijn voor verdere sedatie en behandeling. De arts besloot zonder andere pallliatieve mogelijkheden te beproeven toch tot euthanasie over te gaan. Er vond geen tweede consultatie plaats. Hoe kan de commissie op basis van deze gegevens toch tot de conclusie komen dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan?

De consulent moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de behandelend arts en de patiënt. Is het om alle twijfel weg te nemen niet beter om vast te leggen dat een arts die in een HOED-contructie samenwerkt met de behandelend arts niet als consulent mag functioneren?

Hoe kan met zekerheid worden vastgesteld dat een consulent onafhankelijk, wanneer de consulent niet verplicht is, om in de verslaglegging in te gaan op zijn relatie tot arts en patiënt?

Wat wordt bedoeld met de opmerking dat handhaving van het kwaliteitsniveau van verslaglegging door SCEN-consulenten een punt van blijvende aandacht moet blijven. Betekent dit dat er sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van de verslaglegging door SCEN-consulenten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari