Kamer: medezeggenschap op alle scholen

Subscription 'CU Hoofdlid - laag' on 'Contributie Hoofdleden' for 'Fokkens, T. [87487]'21-06-2006 16:54 21-06-2006 16:54

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Ook scholen met principiële bezwaren moeten een medezeggenschapsraad in het leven gaan roepen.
Deze, veelal reformatorische, scholen kunnen onder de huidige Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) op principiële gronden nog een beroep doen op een ontheffingsmogelijkheid. Op dit moment maken 135 scholen van die mogelijkheid gebruik. In de nieuwe wet is die ontheffingsmogelijkheid er niet. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zei vorige week tijdens het debat over de WMS dat het principe van medezeggenschap (door ouders, onderwijspersoneel en leerlingen) het zwaarst moet wegen. Wel heeft zij in het wetsvoorstel een ,,vluchtheuvel'' opgenomen. Medezeggenschapsraden mogen ermee akkoord gaan dat hun zeggenschap wordt beperkt. Zij wisselen hun instemmingsrecht dan in voor een 'lichter' adviesrecht. Een plan van de LPF en VVD om ook die uitzonderingsmogelijkheid te schrappen, haalde het gisteren niet wegens gebrek aan steun van de PvdA. Aangenomen werd wel een door CDA en SGP gesteund amendement van het ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob om ouders in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te laten houden en tegelijk de leerlingen in die raad 'slechts' adviesrecht te geven.

Tot teleurstelling van ChristenUnie en SGP ging de Kamer ook akkoord met de vorming van een centrale geschillencommissie ter behandeling van klachten rond medezeggenschap. Op dit moment bestaan er tien identiteitsgebonden geschillencommissies. De Onderwijsraad sprak zich recent uit voor het instandhouden van meerdere commissies, maar Van der Hoeven voelde niets voor het instandhouden van deze zogeheten kringenrechtspraak.

Bron: Nederlands Dagblad, 21 juni 2006

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari