Overleg voedselbanken

donderdag 13 april 2006 16:03

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt de noodzaak van
voedselbanken een schande. Zij heeft echter waardering voor het werk dat
vrijwilligers bij die voedselbanken verrichten. Er moet voor worden
gezorgd dat die voedselbanken zo snel mogelijk kunnen worden afgeschaft,
maar zij wil ook recht doen aan al die vrijwilligers die daar hun tijd
in steken en daar kosten voor moeten maken. Zij zou daarom graag zien
dat de staatssecretaris subsidie geeft voor de lopende kosten van voedselbanken.
Het grote beroep op de voedselbanken heeft volgens haar ook te
maken met rijksbeleid. Dat is niet de enige oorzaak, maar het heeft er wel
mee te maken. Daarom zou zij het redelijk vinden als het Rijk een bijdrage
levert voor de lopende kosten van de voedselbanken.
Mevrouw Huizinga zou ook graag zien dat onderzoek wordt gedaan naar
de achtergrond van de schulden. 83% van de klanten van de voedselbanken
hebben schulden, maar wat is de reden dat zij die schulden zijn
aangegaan? Is dat omdat zij in de problemen komen door de grote wachttijden
voordat zij een uitkering krijgen of is dat omdat de voorschotten
veel te laag zijn of is dat omdat zij te veel willen kopen en zich daardoor
schulden op de hals halen? Een onderzoek daarnaar zou nuttig kunnen
zijn om het bestaan van de voedselbanken aan te kunnen pakken.
Mevrouw Huizinga vindt het ten slotte een slechte zaak dat de categoriale
bijzondere bijstand is afgeschaft.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari