Overleg over openhouden kerncentrale Borssele

27-04-2006 16:59 27-04-2006 16:59

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) voelt zich door de herdenking
van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl nog eens met de neus
op het feit gedrukt dat veiligheid en betrouwbaarheid van kerncentrales
heel belangrijk zijn. Doordat in het convenant is opgenomen dat de kerncentrale
Borssele moet blijven behoren tot de 25% meest veilige kerncentrales
in de Europese Unie, de VS en Canada, gaat het op het gebied van
de veiligheid verder dan de Kernenergiewet. Het is wel de vraag hoe hard
dit percentage is, want er zijn niet eens manieren om het te meten. Moet
in het convenant niet worden opgenomen dat de kerncentrale gesloten
kan worden als EPZ, Delta en Essent in gebreke blijven? Het antwoord op
vraag 29 (30 000, nr. 19) hierover vindt mevrouw Huizinga slap. Hoe groot
acht de staatssecretaris de kans dat het convenant nog wordt doorkruist
door EU-regelgeving? Is het wel redelijk dat de Nederlandse overheid ook
tot schadevergoeding verplicht is als door internationale regels een kink in
de kabel komt?

Het is jammer dat de Kamer tot de zomer moet wachten op de inhoud van
het additionele duurzaamheidspakket. De allocatie van de CO2-rechten na
2012 is nog onbekend. Ook is onbekend of het langer openhouden van de
kerncentrale zal leiden tot een lager emissieplafond. De emissiereductie
zou op de een of andere wijze te gelde moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld
doordat bij veilingen geen CO2-rechten hoeven te worden gekocht
of doordat deze rechten kunnen worden verkocht. De additionaliteit van
de duurzaamheid hangt hiervan af. Kan de staatssecretaris hierop nog
ingaan? Als de kerncentrale Borssele wordt gesloten, blijft Nederland
kernenergie importeren. Sluiting betekent dus niet dat in Nederland geen
kernstroom meer wordt gebruikt. De fractie van de ChristenUnie heeft het
vertrouwen dat de kerncentrale nog 20 jaar lang goed en veilig kan functioneren,
terwijl een vervroegde sluiting veel kosten met zich brengt. Zij
zal zich daarom niet verzetten tegen het langer openhouden van de KCB.
Over het convenant is mevrouw Huizinga nog niet op alle punten
tevreden. De manier waarop het aan de Kamer is gepresenteerd, is
beneden de maat. Zij heeft er moeite mee om aan het eind van dit overleg
een oordeel over het convenant uit te spreken omdat de Kamerleden het
nieuwe artikel 3.4. verschillend interpreteren en omdat niet duidelijk is of
in de nabije toekomst weer wijzigingen aan de Kamer worden voorgelegd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari