Suppletoire begroting OCW

27-06-2006 15:17 27-06-2006 15:17

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Ik heb een amendement ingediend op stuk nr. 6 dat ik graag kort wil toelichten, gezien het uur van de dag. Mijn fractie wil honderd miljoen extra vrijmaken voor restauratieachterstanden bij monumentale kerken. Daarvoor moet het budget voor artikel 14 Cultuur worden verhoogd.

Op 1 januari jongstleden is het nieuwe Besluit rijkssubsidiëring instandhouding rijksmonumenten (BRIM) van kracht geworden. Het invoeren van een nieuwe subsidieregeling is natuurlijk alleen acceptabel, wanneer intussen snel het oude huiswerk wordt afgemaakt. Dat betekent dat er keihard moet worden gewerkt aan het wegwerken van achterstanden. De staatssecretaris heeft in een eerder stadium al honderd miljoen beschikbaar gesteld, maar wij weten allemaal dat er nog steeds een gat gaapt van minimaal 134 mln. Zeer waarschijnlijk gaat het zelfs om nog veel grotere bedragen om alle achterstallige restauratiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Daarom dien ik een amendement in om het budget te verhogen. Wij geven de staatssecretaris in overweging om bij het verdelen van het budget extra aandacht te schenken aan monumentale orgels met een restauratieachterstand, die in de nieuwe BRIM-regeling niet apart worden gecategoriseerd, zoals wij allemaal weten.

Uiteraard is er nog een ander amendement ingediend om de dekking van dit amendement te regelen. Dat heeft met het FES te maken. Dat wordt deze week op een later tijdstip besproken met de minister die daarvoor verantwoordelijk is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari