Bijdrage wijziging grondwet; rechtstreekse verkiezing burgemeester

28-06-2006 15:45 28-06-2006 15:45

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Over deze zaak hebben wij in de afgelopen jaren al heel intensief gesproken. Ik verwijs voor onze opvattingen hierover kortheidshalve naar onze inbreng daarbij. Dit wetsvoorstel komt voort uit afspraken tussen de coalitiepartners. Dat betekent dat de uitkomst van dit debat op voorhand vastligt. Wij weten allen dat dit wetsvoorstel het gevolg is van de Nacht van Van Thijn en dat dit het antwoord was van de coalitie daarop.

Wij staan positief tegenover het gegeven dat de aanstellingswijze van de burgemeester nu wel, zoals mijn fractie in de eerdere debatten ook steeds heeft bepleit, als een zaak van constitutionele orde wordt gezien. Ik vond het positief dat de VVD in het verslag schreef dat er bij die partij ook sprake was van voortschrijdend inzicht. Ik laat het aan de VVD-woordvoerder over of dit ondanks dan wel dankzij het Paasakkoord is.

De keuze heeft niet onze steun voor de wijze waarop de burgemeester zou moeten worden verkozen. In het licht van onze eerdere inbreng en ons verkiezingsprogramma zal dat geen verrassing zijn.

Ik ben met de heer Eerdmans benieuwd hoe het verder zal gaan met dit wetsvoorstel, vanwege de bijzondere en licht explosieve lading ervan.

Wij weten allemaal dat het terugkomt, omdat er nog een verkiezing tussen zit, en dat wij dan de tweede lezing krijgen, waarvoor een twee derde meerderheid nodig is.

Positief voor dit onderwerp is wellicht dat wij daar in verkiezingstijd uitgebreid met elkaar over kunnen debatteren. Dat is ook voor D66 interessant, want dan kan zij dat punt weer prominent in het programma opnemen. Wij weten dat er na de verkiezingen een formatie komt. De partijen die daarvoor zullen worden uitgenodigd, debatteren daar dan ook over. Hoe dat allemaal uitpakt en of dat resulteert in een tweede lezing van dit wetsvoorstel, weet ik niet. Ik doe niet aan kansberekening, want dat past helemaal niet bij mijn fractie. Wij wachten dat in de volgende periode met belangstelling af.

De heer Dubbelboer (PvdA): Voorzitter. Hoe groot acht u de kans...

De heer Slob (ChristenUnie): Ik doe niet aan kansberekening, zoals ik net zei.

De heer Dubbelboer (PvdA): Sorry.

De heer Slob (ChristenUnie): Ik heb er wel eens tentamen in gedaan, maar dat is lang geleden.

De heer Dubbelboer (PvdA): Ik ben er ook niet zo goed in. Laat ik het anders vragen. U zegt dat het een rol kan spelen bij de verkiezingen. Dat hopen wij zelf ook.

De heer Slob (ChristenUnie): Het móet een rol spelen bij de verkiezingen.

De heer Dubbelboer (PvdA): Het móet een rol spelen bij de verkiezingen. Goed. Het is wel vreemd dat een meerderheid van deze Kamer en zelfs de CDA-fractie zich nu verbindt aan het in de Grondwet opnemen van de direct gekozen burgemeester.

Hoe groot acht u de kans dat het CDA die in het verkiezingsprogramma opneemt? Wat is de belofte van het CDA waard over een stem voor het opnemen van de direct gekozen burgemeester in de Grondwet als daar niets over wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma?

De heer Slob (ChristenUnie): Gezien de geschiedenis van dit wetsvoorstel, vind ik het niet zo vreemd dat de partijen zich aan elkaar verbinden, want dat moet wel, willen zij verder komen. Zij zitten in dat opzicht dus behoorlijk aan elkaar vast. Dat de een zich daar wat gemakkelijker bij voelt dan de ander, is ons ook bekend. Ik vind het wel heel bijzonder dat de heer Dubbelboer aan mij vraagt om te schatten wat het CDA gaat doen. Ik weet één ding: in de afgelopen tijd heeft het CDA de gekozen burgemeester als een jojo behandeld. In een betrekkelijk kort tijdsbestek was die partij eerst voor een door de Kroon benoemde burgemeester, daarna, tijdens het kabinet-Balkenende I dat na 80 dagen viel, voor een direct gekozen burgemeester, daarna voor een door de Kroon benoemde burgemeester en uiteindelijk, tijdens het kabinet-Balkenende II, weer voor een direct gekozen burgemeester. Nu houdt het CDA daaraan vast, dus is het redelijk consistent, maar hoe het CDA zich ten aanzien hiervan later opstelt en wat er in haar verkiezingsprogramma komt te staan, kan misschien beter aan mevrouw Spies worden gevraagd. Zij weet dat veel beter dan ik. Dat het altijd een verrassing is en het standpunt van het CDA in dezen en enkele andere onderwerpen ons nooit verveelt, is wel duidelijk.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari