Voorschriften voor de binnenvaart

Binnenvaartschip05-07-2006 08:33 05-07-2006 08:33

Bijdrage Hans Blokland aan het EP-debat over technische voorschriften voor de binnenvaart.

Voorzitter,

De binnenvaart groeit. Dat is een goede zaak. Een substantiële bijdrage aan duurzaam, veilig en concurrerend transport door Europa moeten we als Parlement van harte toejuichen. Dergelijk transport is echter niet vanzelfsprekend. Het is van belang goede voorwaarden daarvoor te scheppen.

Het rapport van collega Sommer reikt daarvoor één van de bouwstenen aan. Immers geharmoniseerde technische voorschriften voor de vaart op de binnenwateren betekenen gelijke voorwaarden voor iedereen met als resultaat een schone, betrouwbare en veilige vloot.

Dit verslag kan met des te meer enthousiasme worden ontvangen omdat het de afronding van een ruim 10 jaar durend proces betekent. Ik ben vooral ingenomen met het feit dat de institutionele verhoudingen in de binnenvaartsector dit akkoord niet in de weg hebben gestaan. Wat mij betreft wordt die klaarblijkelijk vruchtbare samenwerking ook op andere onderdelen voortgezet. Daarover zullen we in een later stadium nog spreken.

Wat de inhoud betreft ben ik tevreden met het niveau waarop de eisen aan de schepen zijn vastgesteld. Hoewel de sector de nodige inspanningen zal moeten doen om aan deze eisen tegemoet te komen, betekent dat wel dat de kwaliteit van de vloot boven iedere twijfel is verheven. Gelet op de potentie van vervoer over water is dat een zeer welkom en essentieel element.

Tevreden ben ik ook met de procedure voor verdere aanpassing en verbetering van deze richtlijn. Het is zeker niet verkeerd een dergelijk technisch onderwerp over te laten aan specialisten. Naar ik begreep liggen er op dit moment een aantal wijzigingsvoorstellen op tafel. Ik hoop dat de specialisten ook een oplossing vinden voor de mogelijke discrepantie tussen deze richtlijn en Richtlijn 94/25/EG. Het daartoe ingediende amendement ondersteun ik van harte.

Ten slotte, MdV, wil ik collega Sommer danken voor haar inspanningen. Ik hoop dat deze stap een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de binnenvaart zal leveren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari