‘Niet zeuren, maar mouwen opstropen'

06-07-2006 16:39 06-07-2006 16:39

Tweede-kamerlid Arie Slob overtuigd van Skills formule

‘Er wordt nog steeds te negatief over het beroepsonderwijs gesproken, zelfs door de politiek. Je hoorde dat bijvoorbeeld weer toen de VVD aankondigde het vmbo te willen afschaffen. Dan is men zo negatief. We moeten het vmbo niet de grond in proberen te praten, maar juist verbeteren. Goede initiatieven als Skills Masters en EuroSkills zijn dan ook hard nodig, want voordat je het weet krijgen dergelijke negatieve opinies het effect van een self fulfilling prophecy.’ Aan het woord is Arie Slob, fractielid van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Voormalig onderwijsman Slob werd zo’n drie jaar geleden benaderd door Skills Netherlands. Op een moment dat er sprake was van flinke tegenwind. ‘Op een of andere manier ontbrak het aan politieke steun voor de nationale beroepenwedstrijden en de deelname aan World Skills. Skills Masters was voor mij toen een compleet nieuw fenomeen, maar ik werd direct gepakt door de formule.’

Unanieme steun
In de afgelopen decennia kozen steeds minder jonge mensen voor het vakonderwijs. Het imago van het vakonderwijs en de maakindustrie was ook ronduit negatief. Slob: ‘Dat is slecht voor onze economie, want deze sector is heel belangrijk voor onze export. Veel mensen realiseren zich ook niet dat het een heel innovatieve sector is met bedrijven die vaak marktleider zijn in Europa of zelfs wereldwijd. Die positie staat wel onder druk vanwege het hoge kostenniveau en de schaarste aan vakmensen. Er is bij deze bedrijven dus een voortdurende uitdaging om het beste uit zichzelf te halen. Tegen die achtergrond bood Skills Masters in mijn ogen een geweldig creatieve oplossing. Daar kunnen bedrijven en branches immers laten zien wat ze precies doen en wat het werken in deze sector in deze tijd inhoudt. Een prima formule om iets te doen aan het sterk achterhaalde beeld in de samenleving.

De organisatie heeft vervolgens goed doorgepakt. Daarom heb ik besloten om mij er sterk voor te maken. Ik heb toen vragen gesteld in de Tweede Kamer, wat resulteerde in unanieme steun. Ook tot genoegen van toenmalig staatssecretaris van OCW, Annette Nijs, zodat er al snel de nodige middelen beschikbaar kwamen voor de initiatieven van Skills Netherlands. Helaas is er nog steeds een zekere kloof tussen onze ministeries van OCW en Economische Zaken, maar ook op dat front gaat het nu de goede kant uit.’

Meer medailles
Vorig jaar is Slob ook zelf in Helsinki bij WorldSkills 2005 gaan kijken. ‘Dat was een zeer geslaagd bezoek, ook al had ik voor Nederland nog wel iets meer medailles gewild. Alle aanleiding om daarna aan de slag te gaan met EuroSkills. Samen met collega Roland Kortenhorst van het CDA heb ik daar in de Kamer aan getrokken. Met succes, want er kwam kamerbrede steun voor. Met mijn partij heb ik ook aan de basis gestaan van de Industriebrief, waardoor het gelukt is om bepaalde zaken in Europa op de agenda te plaatsen.’ Een behoorlijke inspanning voor een kleine partij? Slob: ‘Als kleine fractie blijft het voor ons zaak om een maximaal rendement te halen uit je inzet. Dat doen we vanuit onze overtuiging. Net als een kleine ondernemer hebben wij de opdracht om op het scherpst van de snede te werken.

Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Het motto was altijd ‘Niet zeuren, maar mouwen opstropen’. Bij de Europese Commissie is in korte tijd een stevig draagvlak gerealiseerd. Dat schept uiteraard verplichtingen. Slob: ‘De reden waarom ik Skills Netherlands steun is omdat ik erin geloof. Vervolgens hou je elkaar bij de les. Ik beschouw het voor Skills Netherlands dan ook als een blijvende opdracht om de beeldvorming van de industrie te verbeteren. Verder ben ik blij dat Rotterdam en Ahoy’ bereid waren om in Skills Masters en EuroSkills te investeren.’ Hoe nu verder? ‘Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen moeten de betrokken partijen elkaar zien vast te houden. Ook is het erg belangrijk dat het grondvlak verder versterkt wordt. Zo moeten de activiteiten worden uitgebreid naar alle regio’s. Ook moeten er meer bedrijven bij getrokken worden en meer brancheorganisaties. Neem bijvoorbeeld een plaats als Zwolle, waar ik zelf vandaan kom. Het is een belangrijk onderwijscentrum en Overijssel heeft ook een sterk industriebeleid. Toch zijn er nog geen activiteiten. Daar ligt dus nog een schone taak voor de Skills organisatie.’

Bron: Skills Magazine, juni 2006, door: Maarten van Vliet

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari