EU-lidstaten solidair bij wateroverlast

14-06-2006 16:17 14-06-2006 16:17

Bron RD

STRAATSBURG (ANP) - EU-lidstaten als Duitsland, Frankrijk en België moeten bij hun waterhuishouding rekening houden met overstromingsgevaar in lager gelegen landen als Nederland. Het Europees Parlement heeft dat dinsdag in Straatsburg in een serie principeafspraken vastgelegd.

De principeafspraak over solidariteit kwam er mede op initiatief van ChristenUnie-SGP-Europarlementariër Blokland. „Vanuit Nederlandse invalshoek is deze afspraak buitengewoon belangrijk. Door meer samen te werken en rekening te houden met het gevaar in landen die stroomafwaarts liggen, zoals Nederland, kunnen we grootschalige evacuaties als in 1995 voorkomen”, aldus Blokland.

In 1995 dreigde extra veel overtollig Rijnwater delen van Nederland onder water te zetten. Het Nederlandse voorzitterschap van de EU bracht de kwestie ook al ter sprake in 2004. Blokland denkt dat er nu een goede overeenkomst is om praktische afspraken te maken over het tegengaan van ontbossing en het aanwijzen van opvanggebieden voor overtollig water in hoger gelegen landen.

Binnen de commissie milieuzaken van het Europees Parlement was er ook weinig tegenstand van vertegenwoordigers uit hoger gelegen landen als Duitsland en Frankrijk, waardoor de Rijn naar Nederland stroomt. „Iedereen weet wel dat we gezamenlijk verantwoordelijk moeten zijn”, aldus Blokland.

Volgens de ChristenUnie-SGP-vertegenwoordigers speelt de kwestie ook voor de Donau, die in Duitsland ontspringt en via onder meer Slowakije en Hongarije naar de Zwarte Zee stroomt.

Verscheidene gebieden langs de rivier zijn al vaker overstroomd. In voorkomende gevallen zullen lager gelegen landen wel moeten meebetalen aan maatregelen om overstromingen in landen stroomopwaarts te voorkomen.

Verder ging het EP ook akkoord met de afspraak om de kwaliteit van het grondwater over een langere termijn tot na 2013 fors te verbeteren. Daardoor moeten gevaarlijke stoffen als arsenicum, cadmium, kwik, lood en ammonium fors teruggedrongen worden. Volgens Blokland heeft Nederland op dit terrein nogal veel werk voor de boeg, mede door de grote mestoverschotten, die verontreiniging van het grondwater veroorzaken.

Bron: Reformatorisch Dagblad

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari