Belasting personenauto’s

05-09-2006 11:09 05-09-2006 11:09

Bijdrage Blokland aan debat over belasting personenauto´s


MdV,

De aanschafbelasting op auto’s wordt in Nederland massaal ontdoken. Dat berichtte deze zomer een Nederlandse krant. Het is namelijk bijzonder lucratief omdat de belasting hoog en de pakkans klein is. Maatregelen om deze ontduiking te voorkomen moeten dan ook worden genomen. En niet zozeer door deze belasting af te schaffen, zoals de Commissie voorstelt, maar door optreden van de bevoegde autoriteiten.

In het debat van 5 november 2003 heb ik een pleidooi gehouden voor een transparant stelsel van heffingen met duidelijke doelstellingen. De hoogte van de heffingen koppelen aan de milieueffecten is een transparante en heldere doelstelling. Verder onderzoek en discussie over de milieueffecten van autobelastingen verdient dan ook alle steun. De lidstaten kunnen dan op basis van onderzoeksresultaten hun heffingen op elkaar afstemmen en daarbij ook de milieuschade in rekening brengen. Deze maatregel vanuit Brussel opleggen voert echter te ver.

Het voorstel van de Commissie valt namelijk buiten de reikwijdte van artikel 93 van het Verdrag. Registratie- en motorrijtuigenbelasting behoren niet tot de geharmoniseerde belastingen. Niet de verschillen, in bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting, belemmeren de werking van de interne markt, maar vooral het gebrekkig systeem van terugbetaling van de heffingen bij import en export van auto’s.

Daar is het Commissievoorstel in strijd met het beginsel van subsidiariteit en proportionaliteit.

Ik zal mijn steun dan ook aan die verslag en Commissievoorstel onthouden.

Dank u.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari