Daphne III (rapport Gröner)

05-09-2006 11:14 05-09-2006 11:14

Bijdrage Blokland aan debat over gevecht tegen geweldVoorzitter,

Allereerst wil ik collega Gröner complimenteren met haar verslag. Er zijn een aantal zeer positieve voorstellen in opgenomen.

Daarbij doel ik in de eerste plaats op de verwijdering van alle drugsgerelateerde onderwerpen. Terecht worden drugsgebruik en geweld uit elkaar gehouden, ondanks een zekere overlap tussen beide onderwerpen.

De nadruk op de strijd tegen mensenhandel binnen dit programma is mijns inziens het andere grote winstpunt. Ik wil echter wel van de gelegenheid gebruik maken om het belang van daadwerkelijke actie te onderstrepen. De inspanningen van velen om rond het WK-voetbal maatregelen tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel te nemen zijn niet beloond met constructieve acties door betrokkenen. Hopelijk kan de coalitie van Parlement en Commissie Lidstaten, NGO’s en burgers bewegen – en wellicht dwingen - tot het respecteren van de rechten van medemensen om op die wijze misbruik te reduceren.

Minder positief ben ik over de opvattingen over de verdeling van verantwoordelijkheden. Naar mijn stellige overtuiging is het niet de taak van de overheid om zonder goede reden in de persoonlijke levenssfeer van individuele mensen in te grijpen. Pas wanneer strafrechtelijke grenzen zijn overtreden is daartoe aanleiding. Deze grenzen zijn per lidstaat bepaald. Het is daarom aan hen om de handhaving daarvan te garanderen. Een rechtvaardiging voor een actieve rol voor Europa op dit punt is niet te vinden. Daarom heeft mijn groep op een aantal van dergelijke amendementen gescheiden stemmingen aangevraagd.

MdV, wanneer deze elementen uit de tekst worden verwijderd, kan ik van harte met dit verslag instemmen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari