Belders China rapport aangenomen in het EP

07-09-2006 09:17 07-09-2006 09:17

Het Europees Parlement heeft vandaag met grote meerderheid het rapport van Bas Belder aangenomen over de relatie tussen de EU en China. Belder pleit in zijn rapport voor een solide Europees strategisch partnerschap tussen de EU en China, op basis van de criteria geloofwaardigheid, stabiliteit en verantwoordelijkheid. Het rapport geeft aan dat bij toetsing van deze criteria de economische samenwerking, de interne situatie in China, de mensenrechtensituatie in de volksrepubliek en Pekings relaties met zijn buren en de verdere buitenwereld nog veel te wensen over laat.

Het rapport gaat ook specifiek in op de moeilijke positie van christenen in de Volksrepubliek.

Belder is tevreden met het resultaat van de stemming. Vooral omdat zijn paragraaf over het Ankang systeem uiteindelijk in het rapport gebleven is. Ankang betekent letterlijk 'genezing door rust en vrede'. In werkelijkheid staat het voor het politieke misbruik van psychiatrie. Het is een dekmantel om politieke en sociale dissidenten op te sluiten, te hersenspoelen en te breken. De socialistische fractie wilde deze paragraaf uit het rapport hebben. Wellicht om de Chinezen te vriend te houden. De Chinese ambassade in Brussel pleitte namelijk voor schrapping. Belder is van mening dat de knelpunten niet uit de weg moeten worden gegaan om de relatie koste wat kost goed te houden.


Met dit rapport geeft het EP een helder en krachtig signaal naar de top van Europese regeringsleiders met China zaterdag 9 september in Helsinki.

 
Hieronder de speech van Belder, gehouden tijdens het debat over het rapport

Voorzitter,

Op het juiste ogenblik, slechts enkele dagen voor de Top EU-China in Helsinki, geeft dit Huis een helder én krachtig signaal aan Raad en Commissie. Omwille van een strategisch partnerschap dat die naam ook werkelijk verdient! Het voorliggende rapport biedt Brussel en Peking daartoe ijkpunten aan voor alle facetten van de wederzijdse betrekkingen: geloofwaardigheid, stabiliteit en verantwoordelijkheid.

Als rapporteur van Europese zijde heb ik het van eminent belang geacht scherp te luisteren naar de Chinese discussies over de imponerende "vreedzame ontwikkeling" van de Volksrepubliek in de voorbije drie decennia. Daarbij worden ook de donkere schaduwzijden met alle implicaties voor het EU-China partnerschap klip en klaar benoemd. Logischerwijs komen zij terug in de ontwerpresolutie. Een grote meerderheid van de commissie buitenlandse zaken steunde deze gerichte aanpak door haar onmisbare en waardevolle inbreng.

De publieke reacties van de Chinese ambassade in Brussel op diverse stadia van mijn rapportage nopen mij tot een korte stellingname op drie essentiële punten: het Ankang-systeem, de vrijheid van godsdienst in de Volksrepubliek en het vraagstuk van een vreedzame hereniging van Taiwan met China.

In een schrijven van 25 april ontkent de Chinese ambassade botweg de psychiatrische dwangbehandeling van politieke en sociale dissidenten. Deze weerzinwekkende foltermethode heet officieel Ankang, dat wil zeggen "Door rust en vrede naar gezondheid...".

Welnu, op 3 november 2005 tekende het Duitse weekblad Die Zeit de getuigenissen op van een drietal slachtoffers van dit Ankang-systeem onder de veelzeggende kop: "Electroshocks tegen het virus vrijheid". Op 14 december 2005 publiceerde de Neue Zürcher Zeitung evenzeer een vernietigend artikel over Ankang.

Alsof er niets aan de hand is, maande de Chinese ambassade het EP paragraaf 24 van de ontwerpresolutie over Ankang als "totally groundless" te schrappen. Alsof er niets aan de hand is, diende de socialistische fractie inderdaad een amendement met deze strekking in. Vergeefs vroeg ik haar het amendement in te trekken. Collega´s, het Ankang-systeem staat volstrekt haaks op elementaire mensenrechten die wij toch allen van harte onderschrijven. Wis deze schande voor het EP uit en steun de oorspronkelijke tekst over Ankang die ik opnieuw als amendement indien.

Over de veelvuldige schendingen van het elementaire grondrecht van vrijheid van godsdienst in China worden wij tot op vandaag afdoende geïnformeerd. Evengoed geldt dat voor kritische interne discussies over dit overheidsoptreden, zelfs tot in de burelen van het Staatsbureau voor Religieuze Aangelegenheden toe. Wat had ik graag met zulke open functionarissen gesproken tijdens mijn bezoek aan deze staatsinstelling vorig jaar herfst!

"Het Chinese volk geniet uitgebreide vrijheid van godsdienst", poneert de Chinese missie bij de EU in haar nieuwsbulletin van 31 augustus. Hierbij nodig ik haar uit het recente interview met China´s opperste ´geloofschef`' integraal te vertalen en te publiceren. Ter opheldering van de leiband van de partij! Want wat in religies ´positief´ of ´negatief´ is, staat exclusief ter beoordeling van de Chinese Communistische Partij.

Aan dezelfde leiband wenst de overgrote meerderheid van de Taiwanese bevolking in elk geval niet te lopen. Dat hoorde ik uit de mond van Europese diplomaten ter plaatse. Dat vernam ik van Taiwanese burgers zelf. Eén van hen gaf aan waarom Pekings doctrine van "vreedzame hereniging", zeg de omineuze "One China Policy", momenteel geen schijn van kans heeft: "Het gaat ons niet om ideologie of nationalisme. Nee, het zit ´m in het verschil in politiek systeem. En in de naleving van alle mensenrechten als een way of life. Die maakt geen kans zolang China zijn autoritaire bestuur niet opgeeft. En in de afzienbare toekomst staat dat niet te gebeuren."

Naar ik meen een afdoend antwoord op de socialistische amendementen die trouwens, curieus en onofficieel genoeg naar EU-spraakgebruik, evenzeer over "twee systemen" spreken in relatie tot China en Taiwan.

Met dit rapport geachte collega´s zet het EP zich in voor een solide partnerschap tussen de EU en China. Derhalve benoemt het eerlijk de obstakels bij dit politieke streven. Zeker wanneer die aan Chinese zijde evengoed worden onderkend, zij het nog totaal onvoldoende worden erkend en opgeruimd. China op weg helpen naar een rechtsstaat, China aanmoedigen tot politieke modernisering als noodzakelijke maatschappelijke parallel aan een verbazingwekkende sociaal-economische ontwikkeling. Dát moet onze boodschap zijn aan Raad en Commissie aan de vooravond van de Top met het Chinese leiderschap!

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari