Slob wil aandacht voor gewetensbezwaarden bij toename identificatiemogelijkheden

Paspoort07-09-2006 15:45 07-09-2006 15:45

Door het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen en betere identificatiemethoden (biometrisch paspoort, RFID en Burgerservicenummer) krijgt de overheid een steeds completer informatiebeeld van burgers. Niet alle burgers blijken daarvan gediend. Er zijn ook burgers die duidelijk gewetensbezwaren hiertegen hebben. Tot nu toe vonden ze bij de overheid een gesloten deur. Arie Slob heeft daarom bij de behandeling van het wetsvoorstel ter introductie van het burgerservicenummer de regering gevraagd onderzoek te doen naar de aard en de omvang van deze problematiek en de mogelijke alternatieven die voor deze groep mensen zouden kunnen bestaan.

Slob: ‘Ik heb de indruk dat deze groep burgers geen positie heeft. De trein rijdt door, er komen steeds meer identificatiemogelijkheden. Het is voor deze groep mensen heel moeilijk om weerklank te krijgen voor de bezwaren die zij hebben en er worden geen pogingen gedaan om eventueel keuzemogelijkheden voor deze personen te creëren. Mensen die bijvoorbeeld bezwaar hebben tegen een biometrisch paspoort kunnen straks het land niet meer uit. Dat heeft enorme gevolgen voor mensen. De overheid moet zich hier rekenschap van geven en bezien op welke wijze aan gewetensbezwaren tegemoet kan worden gekomen.’ De motie is mede ondertekend door PvdA, D66 en de groep Oudenallen. Minister Nicolaï heeft het oordeel over de motie aan de Kamer gelaten. Aanstaande dinsdag zal er over worden gestemd.


Bijlage: motie Slob

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat de overheid door het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen en betere identificatiemethoden een steeds completer informatiebeeld van individuele burgers krijgt;

overwegende dat dit weliswaar bij kan dragen aan de veiligheid van en betere dienstverlening aan burgers, maar dat deze toenemende informatiemacht van de overheid, voor sommige burgers stuit op gewetensbezwaren en/of bezwaren van levensbeschouwelijke aard;

overwegende dat er onduidelijkheid bestaat over de aard en de omvang van deze problematiek en de mogelijkheid van alternatieven die er voor deze burgers zouden kunnen bestaan;

verzoekt de regering hier onderzoek naar te doen en de Kamer daarover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,


Slob
Fierens
Van der Ham
Van Oudenallen


Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari