Vragen over ophanden zijnde executie drie christenen op Sulawesi

14-08-2006 16:08 14-08-2006 16:08

Vragen van de leden Rouvoet,
Huizinga-Heringa
(beiden
ChristenUnie) en Van der Staaij
(SGP) aan de minister van
Buitenlandse Zaken over een
ophanden zijnde executie van drie
christenen op Sulawesi. (Ingezonden
14 augustus 2006)

1
Kent u het bericht over de op handen
zijnde executie van drie christenen op
Sulawesi (Indonesië), wegens het in
2000 aanwakkeren van religieuze
rellen tussen christenen en
moslims?

2
Bent u ervan op de hoogte dat het
hier volgens hun advocaat zou gaan
om ongeletterde boeren, die nooit
enige politieke betrokkenheid hebben
getoond?

3
Bent u op de hoogte van het feit dat
het proces tegen de drie mannen
eerder is aangeduid als een
«showproces» en dat zelfs de
Nationale Moslimraad in Indonesië
heropening van de zaak op zijn plaats
vond, omdat het proces
onrechtvaardig is verlopen?

4
Is het u bekend dat organisaties als
Amnesty International en Jubilee
Campaign eerder actie hebben
gevoerd voor de drie ter dood
veroordeelde mannen?

5
Bent u bereid om met alle u ter
beschikking staande middelen te
proberen te verhinderen dat de
executie aanstaande zaterdag
12 augustus zal plaatsvinden?

6
Kunt u deze vragen in verband met
de spoedeisendheid per omgaande
beantwoorden?

1 Nederlands Dagblad, 10 augustus 2006.
Antwoord
Antwoord van minister Bot
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen
25 augustus 2006)

1
Ja.

2
Ja.

3
Ja.

4
Ja.

5
Op 11 augustus 2006 werd bekend
dat de executie van de drie ter dood
veroordeelden is uitgesteld tot na de
viering van de onafhankelijkheidsdag
op 17 augustus en tot op heden niet
is uitgevoerd.
Zowel bilateraal als via de Europese
Unie wordt de zaak nauwgezet
gevolgd. De EU heeft de afgelopen
jaren meerdere démarches
uitgevoerd om de Indonesische
autoriteiten te bewegen de doodstraf
af te schaffen en/of het moratorium
op uitvoering van de doodstraf
wederom in te stellen. Meest
recentelijk werd op 4 juli 2006 een
EU-troika démarche uitgevoerd bij
vice-president Yusuf Kalla en minister
Hamid Awaluddin van Justitie. De
EU-positie over de aangekondige
executies van de drie veroordeelden
uit Poso is vorige week reeds op
hoogambtelijk niveau onder de
aandacht gebracht van de
directeur-generaal voor
Mensenrechten van het Indonesische
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het Finse EU-voorzitterschap heeft,
mede op aandringen van Nederland,
de EU-positie op 16 augustus aan de
orde gesteld bij president Susilo
Bambang Yudhoyono.

6
Ja.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari