Vragen over uitspraken van Iran m.b.t. vernietiging staat Israel

04-08-2006 16:11 04-08-2006 16:11

Vragen van de leden Rouvoet en
Huizinga-Heringa (beiden
ChristenUnie) aan de minister van
Buitenlandse Zaken over uitspraken
van Iran met betrekking tot
vernietiging van de Staat Israël.
(Ingezonden 4 augustus 2006)
1
Is het waar dat Iran op een
conferentie van moslimlanden te
Singapore heeft gezegd dat de
vernietiging van Israël de oplossing is
voor de huidige crisis in het
Midden-Oosten?1 Zo ja, wat is uw
oordeel over deze uitspraak?
2
Deelt u de mening dat het doen van
dergelijke uitspraken, zeker in de
huidige situatie, volstrekt
onverantwoord en afkeurenswaardig
is en dat, wanneer het Iraanse regiem
in deze houding volhardt,
diplomatieke stappen aangewezen
zijn? Zo ja, bent u bereid hierover
overleg met uw EU-collega’s te
openen teneinde tot een krachtige
gezamenlijke opstelling te komen?
3
Bent u bereid om, al dan niet in
Europees verband, de scherpe
afkeuring van de Nederlandse
regering over deze uitspraak aan uw
Iraanse collega c.q. aan president
Ahmadinejad over te brengen?
4
Wilt u deze vragen zo spoedig
mogelijk beantwoorden, dit vanwege
de mogelijke negatieve uitwerking die
deze uitspraken hebben op de
huidige poging om te komen tot een
staakt-het-vuren?
1 NOS teletekst, pagina 123, 3 augustus jl.

Antwoord
Antwoord van minister Bot
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen
17 augustus 2006)
1 t/m 3
Tijdens een spoedzitting van de
Organisatie van Islamitische Landen
(OIC) in Maleisië op 3 augustus jl.
naar aanleiding van de crisis in het
Midden-Oosten heeft de Iraanse
president Ahmadinejad verklaard dat
de definitieve oplossing van deze
crisis gelegen is in «de eliminatie van
het zionistische regime».
Vanwege deze uitspraak is de Iraanse
ambassadeur op hoog ambtelijk
niveau uitgenodigd ten
departemente. In het gesprek is
aangegeven dat de uitspraken van de
Iraanse president onaanvaardbaar en
zeer verontrustend zijn, temeer daar
de internationale gemeenschap
momenteel hard werkt aan een
vreedzame oplossing van de huidige
crisis in het Midden-Oosten.
Onderstreept is dat dergelijke
opruiende uitspraken van de Iraanse
president ook in dit verband uiterst
onverantwoord zijn.
De regering heeft naar aanleiding van
het gesprek de Nederlandse positie
onder de aandacht van de Europese
partners gebracht.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari