Vragen over rechtzaak tegen tot christen bekeerde moslim in Iran

22-08-2006 16:14 22-08-2006 16:14

Vragen van het lid Huizinga-Heringa
(ChristenUnie)
aan de minister van
Buitenlandse Zaken over de
rechtszaak in Iran tegen een tot
christen bekeerde moslim .
(Ingezonden 22 augustus 2006)
1
Heeft u kennisgenomen van het
bericht over de arrestatie in Iran van
de tot christen bekeerde moslim Issa
Motamadi Mojdehi?1
2
Bent u bereid nader te laten
onderzoeken of het vermoeden
gerechtvaardigd is dat het in deze
zaak niet enkel om een strafrechtelijk
onderzoek gaat, maar ook, of zelfs
alleen, om de uitoefening van
politieke druk door de Iraanse
overheid op islam-afvalligen? Bent u
bereid om de Iraanse ambassadeur
om opheldering te vragen over deze
zaak?
3
Welke mogelijkheden heeft u om de
heer Motamadi en ook zijn
echtgenote bij te staan en zijn
vrijlating te bespoedigen indien er
gegronde redenen blijken te zijn om
te veronderstellen dat het om een
politieke en niet om een
strafrechtelijk zaak gaat? Bent u
bereid om die mogelijkheden te
benutten?
4
Bent u bereid om de Nederlandse
ambassadeur in Teheran opdracht te
geven om bij de Iraanse autoriteiten
zo spoedig mogelijke toegang tot de
heer Motamadi te eisen, liefst samen
met ambassadeurs van de andere
EU-landen?
5
Is hier sprake van (losstaande)
incidenten of tekent zich hier een
patroon af? Bent u bereid om in de
rapportage die in voorbereiding is2
over de mensenrechtensituatie in Iran
extra aandacht te besteden aan deze
en vergelijkbare rechtszaken tegen
islam-afvallige Iraniërs?

Noten:
1 Nederlands Dagblad, 2 augustus 2006.
2 Een rapportage over de ontwikkelingen op
het gebied van mensenrechten tijdens het
eerste regeringsjaar van president
Ahmedinejad, zoals toegezegd in antwoord op
vragen gesteld door het lid Van Baalen op
24 augustus 2005, (Aanhangsel van de
Handelingen nr. 53, vergaderjaar 2005–2006).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari