Overleg buitenschoolse opvang

13-06-2006 16:22 13-06-2006 16:22

De heer Slob (ChristenUnie) herinnert eraan dat zijn fractie tegen de
motie-Van Aartsen/Bos heeft gestemd vanwege het verplichtende karakter
daarvan voor de scholen. De Onderwijsraad geeft in zijn advies aan dat
om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen ook voor versterking
van de sector kinderopvang gekozen had kunnen worden. Wat is hierop
de reactie van het kabinet? De gevolgen van de motie op de arbeidsparticipatie
van vrouwen is niet bijster groot. Het CPB verwacht een
substitutie-effect met een kleine additionele participatie. Het kabinet
verwacht echter dat de trend van meer vrouwen op de arbeidsmarkt
doorzet en dat uitvoering van de motie hieraan een impuls geeft. Hoe
onderbouwt het kabinet deze verwachting, ook in relatie tot de aangevraagde
adviezen? De Onderwijsraad ziet onvoldoende aandacht voor
ouders die geen gebruik maken van de georganiseerde opvang. Dit pleit
voor invoering van een kindgebonden budget, zodat ouders eigen keuzes
kunnen maken De invoeringsdatum van 1 januari 2007 betekent een
krappe termijn, zeker omdat veel scholen geen enkele ervaring met kinderopvang
hebben. De realiteit gebiedt dat bijvoorbeeld de kleine plattelandsscholen
gebaat zijn met uitstel van een jaar, ook in een makelaarsmodel.
Dat model is interessant, omdat daarin opvang en onderwijs
gescheiden blijven. Hoe beoordeelt het kabinet overigens de drie
modellen van de Onderwijsraad?
De heer Slob vindt dat een keuze van de Kamer inhoudt dat er voldoende
financiële middelen moeten zijn. De wensen en bijbehorende kosten-
plaatjes zijn immers indrukwekkend. Als het kabinet geen boter bij de vis
levert, kan de Kamer niet doorzetten en alsnog een verplichting bij de
scholen leggen. Deze financiële investeringen moeten overigens afgewogen
worden tegen de andere grote noden in het onderwijs.
Het amendement bij de Wet medezeggenschap scholen (WMS) en de
moeilijke situatie van verschil tussen opvang onder de WKO en die op de
scholen, bergt het gevaar in zich dat de discussie verzandt. De tijd nodig
om hieruit te komen, wordt alleen vrijgemaakt als het genoemde amendement
wordt aangehouden. Wat is hierop de reactie van het kabinet?
De afspraken worden voor een jaar gemaakt. Waarom niet voor twee jaar?
De Onderwijsraad suggereert om een drempelwaarde voor plattelandsscholen
in te bouwen. Wat vindt het kabinet hiervan? Bij het speciaal
onderwijs is gevraagd naar een tijdspad. Voor deze categorie van het
onderwijs en deze bijzondere kinderen is realiteitszin geboden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari