Overleg GGZ

08-06-2006 17:10 08-06-2006 17:10

De heer Rouvoet (ChristenUnie) vindt dat door versnippering van het
beleid een integrale benadering moeilijk is. Hij erkent dat de ggz geen op
zichzelf staande sector binnen de gezondheidszorg is. Bij zorgnetwerken
moet men waken voor onduidelijke verantwoordelijkheden. Hij heeft
aarzeling over de invoering van dbc’s in de ggz en stemt in met uitstel
hiervan. Zijn er goede afspraken over declaraties via de zorgkantoren?
Omdat de ggz bijna een kwart van de totale zorguitgaven uitmaakt is
preventie van groot belang. Kan er een probleem ontstaan bij financiering
van preventieve activiteiten gericht op groepen? Patiënten en behandelaars
zijn vaak onvoldoende op de hoogte van mogelijkheden in het kader
van de BOPZ, wat vraagt om betere voorlichting.
Budgettaire problemen bij de AWBZ komen tot uitdrukking in krappe
regiobudgetten. Volgens het CTG is in 2005 386 mln. onbenut gebleven,
terwijl de media berichten dat de extra ruimte naar financiële tegenvallers
is gegaan, zoals de onverwachte uitbreiding van de intramurale zorg. Wat
gaat de minister doen om wachtlijsten in de ggz te voorkomen?
Jongeren met een psychische handicap ondervinden problemen bij de
indicatiestelling door tekortschietende deskundigheid bij Bureau Jeugdzorg.
Jongeren met een geestelijke en een lichamelijke handicap worden
van het kastje naar de muur gestuurd door Jeugdzorg en CIZ.

Nadere gedachtewisseling
De heer Rouvoet (ChristenUnie) vindt dat dbc’s in de ggz nog wel
aandacht nodig hebben. Bij de BOPZ vindt hij intensivering van de voorlichting
belangrijk. Budgettaire problemen in de AWBZ raken aan wachtlijsten
in de ggz. Ziet de minister mogelijkheden ter voorkoming daarvan?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari