Overleg missie Uruzgan

13-06-2006 09:39 13-06-2006 09:39

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) merkt op dat er in januari al
voor werd gewaarschuwd dat het begin van de missie in Uruzgan moeizaam
zou zijn, omdat de militairen zouden worden uitgetest door de
Taliban. Er zijn meer incidenten dan vorig jaar en in een groter gebied. De
vraag is of de situatie zodanig is verslechterd dat de scenario’s niet meer
kloppen en er van een nieuwe missie sprake is. Als de inschatting is dat
de missie niet meer met succes kan worden afgerond, moet er een nieuw
besluit worden genomen. Deze gedachte heeft minister Kamp ook
verwoord in het tv-programma Buitenhof. Het parlement kan dat niet
beoordelen en moet zich verlaten op de inschatting die de militairen op
grond van hun ervaring maken. De inschatting is nu dat de situatie weliswaar
is verslechterd, maar dat er nog steeds kans is op succes. Het is niet
onmogelijk om de doelstelling van de missie uit te voeren en de situatie in
zoverre te stabiliseren dat er een begin kan worden gemaakt met wederopbouw.
Het is onvruchtbaar om de missie bij elk incident opnieuw ter
discussie te stellen. Dat is niet alleen slecht voor het draagvlak in de
samenleving, maar ook voor de militairen. Het is niet te verdedigen om
het idee te laten bestaan dat er slachtoffers kunnen vallen als gevolg van
een zinloze missie. Wat betreft het materieel vraagt mevrouw Huizinga of
er wel voldoende helikopters zijn om in een pool onder te brengen.
In de brief van 9 juni wordt niet ingegaan op het aantal slachtoffers onder
de Talibanstrijders als gevolg van de beschietingen. Is daar een reden
voor? In het antwoord op de vragen van de heer Koenders over de
gevolgen van de OEF-bombardementen staat dat aan de gebieden die
hierdoor getroffen zijn, extra aandacht wordt besteed, om te voorkomen
dat de houding van de bevolking tegenover de westerse troepen verandert.
Hoe moet men zich dit voorstellen?
De minister van Defensie Wardak heeft bij de hoorzitting gezegd dat er
voor de aanvang van de missie een tweede bataljon van de Afghaanse
strijdkrachten naar Uruzgan komt. Volgens de brief heeft hij deze toezegging
herhaald. Heeft de minister er vertrouwen in dat er inderdaad een
tweede bataljon komt?
Het is van groot belang om infiltraties van Talibanstrijders uit Pakistan
tegen te gaan. Bij het bezoek van beide ministers aan dit land zijn er
toezeggingen gedaan op het hoogste niveau. In de brief staat dat Pakistan
de complexiteit van de problematiek in de grensgebieden benadrukte en
de rol van Taliban nuanceerde. Verder staat er dat uit gesprekken met
onafhankelijke deskundigen een meer gemengd beeld ontstond van de
grensgebieden. Deze passages wekken de indruk dat onduidelijk is of de
toezeggingen nagekomen kunnen worden.
Enige tijd geleden is er nadere informatie gekomen over de situatie van
christenen in Afghanistan. De bekeerling Abdul Rahman dreigde ter dood
veroordeeld te worden. De nieuwe grondwet is tweeslachtig over de vrijheid
van godsdienst. Minister Bot heeft toegezegd bij Afghanistan aan te
dringen op verbetering van de positie van christenen. Kan hij dit ook
binnen de Europese Unie aan de orde stellen? Wellicht moet de ambassadeur
van de EU zich hier ook in mengen.
De minister van Defensie schijnt in Australië gezegd te hebben dat het
bestrijden van de drugsteelt een van de primaire doelen van de missie in
Afghanistan is. Kan hij hierover opheldering geven?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) signaleert dat de bekeerlingen
die voor het gerecht komen, het topje van de ijsberg vormen en dat
er heel veel mensen zijn die er niet voor uit durven te komen dat zij
christen, homo of anderszins afwijkend zijn, omdat dit niet wordt geaccepteerd.
Zij dringt erop aan om hierover overleg te voeren met president
Karzai.
Zij heeft een motie ingediend bij de Defensiebegroting om de verliezen op
te vangen, maar daarvoor was geen meerderheid. Houdt de toezegging
over het extra bataljon van het ANA van 1200 man in dat deze uitbreiding
geleidelijk wordt ingevuld en door Nederland wordt opgeleid? Dat zou
betekenen dat het nut hiervan aan het begin van de missie heel beperkt is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari