Overleg WTO

21-06-2006 09:43 21-06-2006 09:43

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt dat de Doharonde van
een ontwikkelingsronde is verworden tot een markttoegangsronde,
waarbij de gevestigde machtsblokken er niet op achteruit willen gaan. De
armen van deze wereld schieten daar helemaal niets mee op. Zij geeft
aan, haast te denken dat het beter zou zijn als deze ronde zou mislukken,
hoeveel negatieve gevolgen dat ook heeft. Benieuwd is zij, wat volgens de
bewindslieden een ambitieus en evenwichtig akkoord inhoudt, en hoe
haalbaar dat is.
Mevrouw Huizinga vindt het goed dat de bewindslieden erkennen dat
armoede in aantallen geen zaak is van de mol’s, maar van landen als
China, India, Indonesië, Brazilië enzovoorts. Wat betekent deze constatering
voor de benaderingswijze van deze landen? Hoe verhoudt zich die
constatering met het feit dat de Westerse landen op andere punten veel
vragen van deze landen? Dat Nederland in de EU behoort tot het liberale
smaldeel, wekt bij haar zeer gemengde gevoelens op. Handelsliberalisatie
is namelijk geen panacee voor alle problemen. Productiebeheersing zou
volgens haar een goede oplossing zijn. De ntc’s zijn bij de WTO-onderhandelingen
nooit een issue geweest, en zij sluit zich aan bij de complimenten
aan het adres van de bewindslieden voor hun benadering van de ntc’s.
Gelukkig worden de exportsubsidies afgebouwd, maar vooral de VS
dreigt niet te willen snijden in de handelsverstorende katoensubsidies, en
verder is het de vraag of de voedselhulp in natura binnenkort bonafide zal
zijn. Zij roept de bewindslieden op, op dit punt ten strijde te trekken.
Mevrouw Huizinga denkt dat, nu de multilaterale route de facto aan het
vastlopen is, de bilaterale route belangrijker wordt. Wat vindt de minister
hiervan? Het mag niet zo zijn dat binnen de EPA’s zaken worden behandeld
die binnen de WTO niet haalbaar zijn. De EU moet zich volgens haar
inzetten voor een gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden.
Zij wordt niet vrolijk van de rol van de EU in de Nama-onderhandelingen.
Nergens lijkt het eigenbelang zo op de voorgrond te staan als in dit
dossier.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari