Inbreng bij wet op het waddenfonds

woensdag 13 september 2006 09:45

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben de volgende vragen:

Hoofdlijnen van het voorstel (30 594, nr. 3, bijlage, pag. 17)
In de reactie op het advies over het investeringsplan van de Raad voor de Wadden geeft de minister aan dat onderzocht is welke financieringsvormen voor programma’s en/of projecten mogelijk zouden kunnen zijn. Geconcludeerd is dat leningen en garanties financieringsvormen zijn, die niet binnen de doelen en mogelijkheden van de subsidieregeling, die het Waddenfonds, is vallen. Genoemde leden zien dit graag nader gemotiveerd. Zouden deze financieringsvormen niet een extra stimulans kunnen zijn voor investeringen door derden?

Artikelsgewijs

Artikel 2
In de reactie op het advies op het investeringsplan van de gezamenlijke planbureaus geeft de minister aan vast te houden aan een ruimere definitie van het waddengebied in artikel 2.2.c, omdat een geleidelijke afname van de activiteiten van de olie- en gasindustrie in Noord-Nederland waarschijnlijk een negatief effect zal hebben op het sociaal-economische perspectief van het waddengebied. De planbureaus hebben echter aangegeven dat een koppeling tussen de hoofddoelstelling en een duurzaam economisch project buiten het Waddengebied zelden of nooit op een directe en transparante manier te maken zal zijn. Genoemde leden zien graag een reactie op dit argument.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari